Utlandsstudier

Utlandsstudier

Som student på Institutionen för biologisk grundutbildning har du bra möjligheter att åka på utbyte till många olika platser i världen inom din utbildning. Uppsala universitet har utbytesavtal med många stora och välkända universitet i alla världsdelar. Dessutom finns IBGs egna utbyten med universitet som har bra utbildning i biologi, samt ytterligare ett antal bra utbyten som ligger under fakulteten för teknik och naturvetenskap. Vill du läsa mer om utbyten så finns mer information på vår sida för studenter.

Aktuella orter

Dessa orter och universitet har IBG egna utbytesavtal med.

Belgien

University of Leuven
Kurser på engelska inom stora delar av biologin. Möjlighet till exjobb finns.
För kurskatalog se denna länk.

University of Namur
Erbjuder kurser på engelska, främst inom cell- och mikrobiologi, men även i flera andra områden. Möjlighet till exjobb finns. 

Estland

University of Tartu
Kurser på engelska inom stora delar av biologin.
Möjlighet till exjobb finns.

Frankrike

École normale supérieure de Lyon
Erbjuder andra året på Masteprogrammet i Biosciece helt på engelska. Studier inom detta är främst lämpligt under höstterminen. Exjobb är däremot möjligt att göra under vårterminen.
För mer info, se denna länk.
Kurser på kandidatnivå och första året på mastern ges på franska. För kurskatalog, de denna länk.

Université Grenoble-Alpes
Har ett stort utbud av kurser på engelska inom strukturbiologi, utvecklingsbiologi, neurobiologi, immunologi, Infektionsbiologi, mikrobiologi, cancerbiologi, epigenetik och nanobioteknologi. Kurser inom ekologi och naturvård ges på franska.
För kurskatalog, se denna länk.

Grekland

University of Crete
Masterprogrammen i biologi ges på engelska. Under utbytet kan du läsa kurser inom molekylärbiologi, bioteknik, växtbiologi, marinbiologi, ekologi och naturvård. Möjlighet till exjobb finns, men behöver läsas under ett helt år och kan varvas med kurser.
För kandidatstudenter ges praktiska/laborativa kurser på engelska och dessa kombineras med fördel med ett kandidatexjobb under utbytet. Kandidatstudenter får inte läsa kurser på masternivå.

Italien

Università Degli Studi di Trieste
Erbjuder kurser på engelska på avancerad nivå inom neurovetenskap, medicinsk bioteknik, global ekologi och genomfunktion.
Möjlighet till exjobb finns.

Nederländerna

Radboud University Nijmegen
Kurser på engelska inom hela biologifältet. Universitetet har ett särskilt starkt fält inom akvatisk biologi och mikrobiologi.
Möjlighet till exjobb finns.

Universiteit Leiden
Kurser på engelska inom ett kurspaket på kandidatnivå (30 hp minor) antingen i Bioteknik, humanevolution eller biologisk mångfald. På våren görs projektarbete om 30 hp (exjobb).
På masternivå erbjuds samtliga av universitetets biologikurser på engelska. Universitet har ett brett utbud av biologikurser.

Universiteit Wageningen
Kurser på engelska inom stora delar av biologin.

Vrije Universiteit Amsterdam
På hösten erbjuds på kandidatnivå en s.k. minor, ett kurspaket motsvarande 30 hp. Detta finns framför allt inom Ekologi och evolutionsbiologi, men kan även vara möjligt att läsa inom andra fält såsom neurovetenskap. Utöver detta finns under hela läsåret många fristående kurser på engelska inom stora delar av biologin, både på kandidat och masternivå.

Schweiz

Universiteten i Schweiz är inte del av ERASMUS-programmet, men som student tilldelas du ett stipendium på motsvarande belopp (om du önskar). CSN tillåter dock inte att du som student har Swiss mobility stipendiet samtidigt som bidrag och lån från CSN. Här behöver du alltså välja mellan stipendiet eller CSN.

Universität Bern
Kurser på engelska inom cellbiologi, växtbiologi, ekologi och evolution.

ETH Zürich
Ett av de högst rankade tekniska universiteten i Europa. Här ställs krav på i genomsnitt betyg 4 för att kunna bli uttagen till utbytesstudier. Kurser på engelska erbjuds inom stora delar av biologin och det finns även möjlighet för exjobb. 
Hit är det endast möjligt at söka utbyte för en termin, inte ett fullt läsår.

Université de Lausanne
Ett avtal särskilt för exjobb för MEME-studenter.

Storbritannien

Utbyte inom ERASMUS-programmet kommer att vara möjligt till och med VT-23. För utbytesstudier under en termin behövs inget studentvisum, men däremot om du väljer att vara borta under ett helt läsår.

University of Edinburgh
Erbjuder ett stort urval av kurser i biologi. Erbjuder endast kurser på kandidatnivå.

Spanien

Universidad de Granada
Kurser på engelska erbjuds inom flera av biologins områden. Erbjuder endast kurser på kandidatnivå. Exjobb är möjligt, men endast på kandidatnivå.

Tjeckien

Karlsuniversitetet Prag
Kurser på engelska inom stora delar av biologin.
För kurskatalog se denna länk.

Tyskland

Tyskland och Österrike har inte samma terminsindelning som oss, utan har istället en vinter- och sommartermin. Om du åker på sommarterminen kan du hinna med att läsa period 3 vid Uppsala innan ditt utbyte.

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Har ett urval av biologikurser på engelska.
Möjlighet till exjobb finns.

Universität Freiburg
Kurser på engelska inom cell- och molekylärbiologi, immunologi, mikrobiologi och neurovetenskap på avancerad nivå.

Universität Hamburg
Kurser på engelska inom molekylär växtbiologi. Övriga områden ges på tyska.

Universität Tübingen
Kurser på engelska inom Evolution och Ekologi, Cell- och molekylär växtbiologi, molekylär cellbiologi, immunologi och neurobiologi på avancerad nivå.
Möjlighet till exjobb finns.

Österrike

Universität Wien
Har ett stort utbud av kurser på engelska inom biologi. Dock är kurser inom molekylärbiologi utanför vårt avtal och kan inte garanteras. Till Wien kan du endast bli antagen för en termin till att börja med, men du har möjlighet att ansöka om förlängning för ett fullt läsår, så snart du är på plats.

Ansökan till IBGs utbyten för läsåret 2022/2023 är öppen mellan 15 januari och 15 februari.

Till ansökningsportalen

För frågor och mer information om varje utbyte kontakta IBGs utbyteskordinatorer, Sofia Thorsélius exchange@ibg.uu.se

Du kan även boka tid www.teknat.uu.se/boka (gå in på studievägledning i biologi).

Under ansökningsperioden erbjuder vi även Drop in på zoom på tisdagar mellan kl 12:15-13:00. (18 jan, 25 jan, 1 feb, 8 feb och 15 feb)
https://uu-se.zoom.us/j/64762701734

Senast uppdaterad: 2022-01-13