Masterprogrammet i molekylär bioteknik

Masterprogrammet i molekylär bioteknik omfattar två läsår. Kurserna under det första året tas löpande i den ordning de presenteras nedan. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 30 till 45 hp. Teoristudier, seminarier och praktiska övningar är integrerade i kurserna. Alla kurser ges på engelska och innehåller skriftliga eller muntliga tentamen.

År 1

Det första året inleds med en startkurs som kommer att vara individuellt utformad så att du kan fånga upp de områden du inte har i din kandidatexamen och som du kommer att behöva för dina fortsatta studier (se behörighetskraven för att få en uppfattning om vad som behövs).

Efter startkursen kommer du att ta ett antal kurser i molekylär bioteknik. Programmet bygger vidare på kurser och erfarenheter från tidigare master- och civilingenjörsprogram.

Period 11
Molekylär bioteknik – startkurs, 15 hp - 1MB800

Period 12
Immunologi, 5 hp - 1MB423
Genombiologi, 5 hp - 1MB428
Makromolekylära maskiner, 5 hp - 1MB429
eller
Evolution - orsaker och konsekvenser, 5 hp - 1MB402

Period 13
Mikrobiella reglermekanismer, 5 hp - 1MB431
Syntetisk biologi, 10 hp - 1MB433

Period 14
Röntgenkristallografi, 5 hp - 1MB443
Bibliografiskt projekt i molekylär bioteknik, 5hp - 1MB801
Proteinbioteknologi, 10 hp - 1KB761
eller
Examensarbete D, 15 hp
(Endast för de studenter som ska ta ut en magisterexamen)


År 2

Period 21
Protein engineering, 15 hp - 1BG301
eller
Biosensorer, 5 hp - 1KB466
Nanobioteknik, 10 hp - 1KB457

Period 22
Beräknings- och systembiologi I, 15 hp - 1MB511
eller
Molekylär bioteknik för förnybar energi, 15 hp - 1KB764
eller
Examensarbete E, 45 hp

Period 23 - 24
Examensarbete E, 30 hp

År två avslutas med ett examensarbete på 30–45 hp, där du får en riktigt bra chans att tillämpa dina kunskaper på verkliga biologiska frågor, antingen på ett företag eller på en forskningsavdelning vid universitetet.

Du kan som ett alternativ även välja att göra ett individuellt bibliografiskt projekt och/eller forskningspraktik som en upptakt till ditt examensarbete.

Examensarbetet börjar i slutet av oktober (45 hp) eller mitten av januari (30 hp) och skall vara avslutat och presenteras i början av juni. Studenten kan välja att utföra arbetet i en forskargrupp inom vår fakultet eller vid en forskningsavdelning på ett av de bioteknikföretag som programmet samarbetar med.