Behörighet och ansökan MSc i molekylär bioteknik

Masterprogrammet i molekylär bioteknik (ges inte längre).

1. Kandidatexamen inom något av ämnesområdena naturvetenskap, datavetenskap, teknik, matematik, farmaci eller medicin.

2. Kunskaper i engelska motsvarande En B (med en svensk kandidatexamen uppfyller du kraven på engelska).

3. Dessutom krävs:

  • Kunskaper i matematik (t ex algebra, analys, differentialekvationer och matematisk statistik) motsvarande 15 hp.
  • Kunskaper och laborationsfärdigheter i biologi: cellbiologi, molekylärbiologi och molekylär genetik motsvarande 30 hp.
  • Kunskaper och laborationsfärdigheter i kemi: allmän kemi, organisk kemi och biokemi motsvarande 30 hp.
  • Kunskaper i datoranvändning: god förtrogenhet att använda programvara för beräkningar och textbearbetning.

All undervisning sker på engelska.

Urval sker genom en sammanvägd bedömning av tidigare studier, samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet. För antagning skall du i princip vara klar med din bachelor-/kandidat-examen (180 hp). Under vissa förutsättningar kan dock villkorad antagning ske. Du måste då:

1) Vid söktillfället ha avslutat minst 150 hp av kurser som ska ingå i examen. Om du inte fullt ut uppnår detta görs en bedömning från fall till fall om det ändå kan anses rimligt att du blir klar i tid.

2) Vid programstarten kunna styrka, genom utfärdat examensbevis eller intyg, att fordringarna för kandidatexamen är uppfyllda - detta för att över huvud taget tillåtas påbörja programstudierna.

Ansökan görs senast 15:e april för svenska studenter.