Masterprogrammet i molekylär bioteknik

Molekylär bioteknik

Masterprogrammet i molekylär bioteknik ges inte längre. Studenter intresserade av detta program hänvisas till Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik.

Utvecklingen inom modern biologi har sin grund i utvecklingen som skett inom teknik, datavetenskap och nya tvärvetenskapliga områden som systembiologi och syntetisk biologi. Detta har resulterat i nya möjligheter för systematisk analys och tolkning av komplexa biologiska system som tidigare inte kunde undersökas. Idag kan vi till exempel undersöka alla protein som uttrycks i en människa. Den snabba utvecklingen inom livsvetenskaperna ställer stora krav på forskares kunskaper och färdigheter inom till exempel matematik och datamodellering.

I masterprogrammet molekylär bioteknik kombineras matematik med modern bioteknik och molekylärbiologi och i många kurser finns ett särskilt fokus på kvantitativa aspekter inom livsvetenskaperna.

Programinformation

Masterprogrammet i molekylär bioteknik ges inte längre (sista programstart var hösten 2016).

Forskning inom bioteknik innefattar områden som biokemi, genomik, cellbiologi, immunologi, bioinformatik och systembiologi. Uppsala har varit en svensk centralort för bioteknik sedan 50-talet och en unik faktor i detta har varit de goda kontakterna mellan Uppsala universitet och bioteknisk industri.

Masterprogrammet i Molekylär bioteknik är utformat för dig som vill vara med och utveckla framtidens bioteknik. Programmet är nära kopplat till aktuell forskning inom ett brett spektrum av bioteknikområden.

Uppsala ligger i hjärtat av Sveriges största bioteknikområde. Här finns många företag och flera statliga verk vars verksamhet innehåller bioteknik. Inom universitet och näringsliv sker en ständig utveckling av biotekniska metoder och applikationer. Diagnostiska metoder för att påvisa mikroorganismer som influensavirus eller tuberkulosbakterier, utveckling av biologiska läkemedel samt känsliga metoder för analyser av proteiner är exempel på några av de metoder som idag används av företag, statliga verk och sjukhus.

Under utbildningen, som har ett tydligt fokus på praktiska tillämpningar, utvecklar du de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att arbeta med avancerad bioteknik. Efter din utbildning har du de bästa förutsättningarna för en karriär i forsknings- och utvecklingsarbete på laboratorier eller i läkemedels- och bioteknikföretag.

Ladda ner programbroschyren

Utbildningen

Masterprogrammet molekylär bioteknik passar studenter och yrkesverksamma som vill ha en avancerad specialisering inom molekylär bioteknik. Utbildningen ger teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom området bioteknik. Efter en introduktionskurs läser alla studenter på programmet gemensamma kurser under det första året.

Många kurser, till exempel Immunologi och Proteinbioteknologi är fokuserade på biomolekyler och dess användning i biotekniska tillämpningar. Under programmets andra år finns det möjlighet att specialisera sig ytterligare inom ett särskilt område i kurser som till exempel Protein Engineering och Molekylär bioteknik för förnybar energi. Här finns också möjlighet att bredda sig inom andra relevanta områden som bioinformatik och kemi.

Programmet avslutas med ett examensarbete vid någon av våra excellenta forskningsinstitutioner, på ett statligt verk eller i ett biotekniskt företag.

Närkontakt med forskning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, laborationer, seminarier, egna projektarbeten och studiebesök. Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. De flesta lärarna på programmet är aktiva forskare med djupa specialkunskaper. Genom den nära kontakten med näringslivet i form av inbjudna föreläsare och olika projekt får du också möta personer med erfarenhet från bioteknologiskt arbete utanför universitetet.

Efter utbildningen

Med en masterexamen från molekylär bioteknik vid Uppsala universitet har du goda möjligheter till karriär både inom akademisk forskning och i bioteknisk industri i Sverige och utomlands. Beroende på din inriktning så kanske du i framtiden kommer att utveckla nya diagnostiska verktyg inom sjukvården eller arbeta med produktutveckling av separationsmetoder för protein. Programmet leder till en teknologie masterexamen (Degree of Master of Science, Two Years).