Biomolekylär arkeologi

Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BL809
Poäng: 2 hp
Övrigt: Kursplan och mer information

Kursen biomolekylär arkeologi är en omfattande introduktion till ämnesområdet som är kopplat till människans förflutna. Fokus ligger på de metoder och arbetssätt som är mest relevanta för yrkesverksamma och forskare inom en rad olika discipliner inom humaniora, samhällsvetenskap (till exempel arkeologi, kulturarvssektorn) och naturvetenskap (till exempel biologi, paleontologi, miljö, kriminalteknik). Du får praktisk övning genom fallstudier och temaseminarier i en tvärvetenskaplig miljö. Kursen är utformad för att vara fördjupande och komplettera varje students färdigheter och specialkunskaper.

Ansök på antagning.se

För mer information kontakta:
Rita Peyroteo Stjerna (rita.peyroteo.stjerna@ebc.uu.se)

Senast uppdaterad: 2021-04-01