VFU i biologi, gymnasielärare 7,5hp

Program: Grundlärarprogrammet
Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BG030
Poäng: 7,5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Detta är den VFU-kurs som fokuserar lite mer på ämnet än din VFU, som administreras från Blåsenhus. Den består av två inledningsträffar och en avslutningsträff, medan du däremellan kommer att vara placerad på en skola. Träffarna före och efter genomförs tillsammans med motsvarande VFU-kurser i naturkunskap och kemi.

För mer information kontakta:
Ronny Alexandersson (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)