Molekylärmedicinsk infektionsbiologi

Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG323
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Fågelinfluensan – kan vi stoppa en världsepidemi? Är det bra eller dåligt att ha mask? Vilka infektioner ökar om klimatet förändras? Kan man vaccinera mot cancer? Vilka infektioner får jag som barn respektive gammal? Vad ska vi göra om dagens antibiotika blir verkningslös? Detta är exempel på frågor som kommer att besvaras och diskuteras under denna kurs.

Kursen skall ge grundläggande kunskaper i molekylär infektionsbiologi samt träning i problemlösning och kritisk analys av vetenskapliga arbeten inom ämnesområdet. Studenten skall uppnå en förståelse för mikroorganismernas samspel med människan och hur de påverkas av läkemedel, samt kunna arbeta med patogena mikroorganismer på laboratoriet. Här får du äntligen kombinera dina teoretiska naturvetenskapliga kunskaper från andra grundkurser i något som är praktiskt inriktat. 

För mer information kontakta:
Sanna Koskiniemi (sanna.koskiniemi@icm.uu.se)