Floristik, kärlväxter

Nivå: Grundnivå
Kurskod: 1BG220
Poäng: 10 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Denna kurs är närmast ett måste för dig som tänker arbeta med naturvård eller med inventeringar. Den är också mycket lämplig för dig som är eller skall bli lärare i biologi.

Under denna sommarkurs presenteras en stor del av de kärlväxter som finns i Mellansverige, liksom de vanligare fjällväxterna. Dessutom behandlas olika aspekter på arters variation, ekologi och utbredning, liksom naturvårdsaspekter och inventeringsmetodik. Detta är en utpräglad fältkurs och många fina naturområden besöks. Under kursen utför deltagarna också en detaljerad inventering av kärlväxterna i något område i Uppland eller på Gotland (beroende på huvudort för kursen - varannan gång Uppsala (jämna år), varannan gång Gotland (udda år)).

För mer information kontakta:
Bertil Ståhl (bertil.staahl@ebc.uu.se)