Neurobiologi

Nivå: Grundläggande nivå - fortsättningskurs
Kurskod: 1BG207
Poäng: 15 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Nervsystemet är ett övergripande organ hos djur som förmedlar och samordnar sinnesintryck och registrerar och styr de inre organens funktioner. Nervsystemet koordinerar musklernas aktiviteter vilket leder till samordnade beteenden. Hos avancerade arter som Homo sapiens ger nervsystemet upphov till känslor, tankeverksamhet och medvetande.

Denna kurs ger grundläggande kunskaper om nervsystemet hos de mest studerade arterna, från celler och synapser till komplexa processer som kognition. Tyngdpunkten ligger på däggdjurens neurobiologi, framför allt på människans, men jämförande studier ingår också. Mekanismerna för smärta och för neuropsykiatriska sjukdomar som depression, ångest, fobier och schizofreni beskrivs liksom deras farmakologiska behandlingar. Även kontroversiella frågor som ADHD, elöverkänslighet, nära-döden-upplevelser och neuro-teologi berörs. Kursen innefattar demonstrationer, laborationer, datorövningar, seminarier och fördjupade litteraturstudier kring ett valfritt neurobiologiskt ämne.

För mer information kontakta:
Åsa Mackenzie (asa.mackenzie@ebc.uu.se)