Yrkeslivsanknytning: generiska kompetenser i biologi – YLA

Program: Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi
Nivå: Grundläggande nivå
Kurskod: 1BG108
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Vill du som programstudent på kandidatprogrammet i Biologi/molekylärbiologi eller Naturvetarprogrammet (gamla magisterprogrammet) förutom djupa ämneskunskaper och färdigheter i biologi skaffa dig generella färdigheter som du kan ha nytta av i ett kommande yrkesliv så är detta kursen för dig!

Generiska kompetenser betyder just generella kunskaper och färdigheter och är i princip allt som inte är ren biologi, det vill säga: ledarskap, kommunikation, tidsplanering, projektplanering och projektledning, företagskunskap, självreflexion kring eget lärande och karriärplanering, förhandlingsteknik, nätverkande etc.

Kursen är tänkt att läsas på deltid under dina tre år på kandidatprogrammet men du kan också välja att läsa den mer intensivt. Den är uppbyggd så att du följer en seminarieserie varje år där du måste delta i minst tre seminarier, deltar i individuella samtal kring DiaNa och din egen karriärplanering, samt deltar aktivt i TekNats Studentkonferens. Dessutom ingår en fusk- och plagiatföreläsning. Om du går åk 2 eller 3 på programmet men känner att denna kurs är något för dig kan vi göra upp en individuell studieplan så att du kan ta alla fem poäng snabbare.

Seminarierna ger dig en första inblick i exempelvis hur du planerar dina studieval eller planerar för ett arbete efter examen, hur den privata sektorn fungerar som arbetsplats, hur det är att arbeta i projekt samt offentlig förvaltningen som arbetsplats samt på vilket sätt lagar och förordningar alltid kommer att påverka ditt yrkesliv. För den som sen vill läsa mer ex företagsekonomi eller förvaltningsrätt så finns särskilda kurser vi kan tipsa om.

Du har stora möjligheter att påverka kursens innehåll genom att ta kontakt med oss kursledare och delge oss dina förslag! Du kan anmäla dig när som helst till kursen.

För mer information kontakta:
Anna-Kristina Brunberg anna.brunberg@ibg.uu.se)