Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi

De första två åren på programmet består av grundkurser som ger dig en stabil grund inom biologins alla fält. Du läser också kemi, matematik och statistik, som är viktiga verktyg för en biolog. Tredje året inriktar du dig mot något biologiskt område genom valfria fördjupningskurser och ett självständigt projektarbete. Parallellt med nedanstående kurser rekommenderar vi att du också läser kursen Yrkeslivsanknytning: generiska kompetenser i biologi – YLA som ges som en seminarieserie under alla tre åren.

Kurser år 1

Period 1:1
Organismernas evolution och mångfald, 15 hp - 1BG100
 

Period 1:2
Molekylärbiologi och genetik, 10 hp - 1BG113
Mikroorganismers liv och interaktioner 5 hp - 1BG114
(Dessa två kurser söks som ett kurspaket: Molekylärbiologi och mikroorganismer (UU-17651))

Period 1:3 - 1:4
Kemins grunder och principer, 15 hp - 1KB013
Organisk kemi I, 10 hp - 1KB410
Biokemi I, 5hp - 1KB408
Floristik och faunistik, 10 hp (sommarkurs) - 1BG106


Kurser år 2

Period 2:1
Cellbiologi, 15 hp - 1BG102

Period 2:2
Fysiologi, 15 hp - 1BG103

Period 2:3
Matematik och statistik för biologer, 10 hp
Kvantitativ biologi, 5 hp - 1BG104
(Dessa två kurser söks som ett kurspaket: Matematik och biologi (UU-60116))

Period 2:4
Ekologi och populationsgenetik, 15 hp - 1BG105


Kurser år 3

Tredje året väljer du tre fördjupningskurser om vardera 15 hp. Du gör också ett projektarbete som kallas Självständigt arbete och som är ett krav för att kunna ta ut kandidatexamen. De tre fördjupningskurserna väljer du från vårt utbud av kurser på kandidatnivå. Du har också möjlighet att välja maximalt två stycken avancerade kurser (30 hp totalt), förutsatt att du uppfyller de särskilda behörighetskraven för dessa kurser.

Självständigt arbete, 15 hp - 1BG210

Valbara kurser indelade i perioder

Individuella kurser

Utöver de obligatoriska och valbara konventionella kurserna i programmet kan du också läsa individuella kurser. De ger möjlighet att på ett flexibelt sätt profilera och "spetsa" den personliga utbildningsprofilen ytterligare.