Terminstider

Höstterminen sträcker sig från måndagen som infaller mellan 28/8–3/9 och 20 veckor framåt. Vårterminen börjar måndagen efter avslutad hösttermin och pågår i 20 veckor.

Programstart för nya program­studenter brukar ske några dagar före termins­starten. Varje termin är indelad i två perioder om vardera 15 hp. Kring jul och påsk har de flesta kurser inget schemalagt på campus, kolla i respektive kursschema för mer information. Inget sportlov förekommer.

TERMINSTIDER 2020/2021

Höstterminen 2020: 31:a augusti till 17:e januari 

 • Period 1: 31:a augusti - 25:e oktober
 • Period 2: 26:e oktober  - 17:e januari 

Inga schemalagda aktiviteter den 28:e december, den 29:e december, den 30:e december samt alla röda dagar.

Vårterminen 2021: 18:e januari till 6:e juni 

 • Period 3: 18:e januari - 22:a mars
 • Period 4: 23:e mars - 6:e juni.

Inga schemalagda aktiviteter 30:e april, 14:e maj samt alla röda dagar. 

Omtentamen

Om du har misslyckats på ett prov har du rätt att skriva provet igen (med nya frågor). Du har flera möjligheter att tentera ett prov. Har du godkänts, får du dock inte delta igen i syfte att höja betyget (undantaget civilingenjörsprogrammen).

Omtentamen för kandidatprogrammen, samt masterprogrammen i biologi och tillämpad biologi 

 • För kurser givna Höstterminen 2020 eller tidigare:
  • För kurser givna Period 1: 4–5 januari 2021
  • För kurser givna Period 2: 6, 7, 10 april 2021
 • För kurser givna Vårterminen 2020 eller tidigare:
  • För kurser givna Period 3: 7–8 juni 2021
  • För kurser givna Period 4: januari 2021
 • För alla kurser: 17-21 augusti 2021

Omtentamen för Civilingenjörsprogrammet, samt masterprogrammen i molekylär bioteknik och bioinformatik

 • För kurser givna Höstterminen 2020 eller tidigare:
  • För kurser givna Period 1: 16–23 december 2020
  • För kurser givna Period 2: juni 2021
 • För kurser givna Vårterminen 2021 eller tidigare:
  • För kurser givna Period 3: juni 2021
  • För kurser givna Period 4: 1 april, 6–9 april 2021
 • För alla kurser: augusti 2021

Mer information om tentamen, exempelvis tentamenslokaler, finns på UU:s studentsidor

Om du vill delta i en omtenta måste du anmäla detta i Studentportalen senast 12 dagar i förväg. För de kurser som ej har anmälan i Studentportalen (ofta kurser med tentor i egen regi), ska du kontakta ansvarig lärare för omtenta senast 12 dagar innan aktuell omtentamensdatum. Frågor om omtentamen kan skickas till info@ibg.uu.se.

Utöver omtentatillfällena kan du naturligtvis göra ett nytt försök vid kursens nästa ordinarie tentatillfälle. Anmälan sker då i Studentportalen där ordinarie tentatillfällen visas.

Om du har underkänts tre gånger på ett visst prov, har du rätt att begära att en annan lärare ska examinera dig. Om du önskar detta ska du ta kontakt med IBG:s studierektor för att diskutera en lämplig lösning.