Studie- och karriärvägledning

Studievägledning

Studievägledare vid Uppsala universitet ansvarar för vägledning och information om frågor som gäller studierna och arbetsmarknaden. De ska också kontakta studenter som klarat studierna dåligt under någon period eller som i övrigt tycks vara i behov av hjälp med studierna.

Vänd dig alltså till studievägledaren om du har frågor om dina biologistudier, arbetsmarknaden eller din studiesituation i övrigt, t.ex. om du är osäker på vad du ska välja. Studievägledaren kan fungera som ”bollplank” eller diskussionspartner om du vill diskutera funderingar eller svårigheter. Kontaktuppgifter till studievägledare finner du nedan.

Allmänt

Om du behöver intyg av något slag, t.ex. till CSN, kan du beställa hem dessa via studentportalen. Du kan också vända dig till din studievägledare eller kursadministratör. Studievägledare handlägger också studieuppehåll och studieavbrott. Har du synpunkter på en viss kurs kan du vända dig till din studievägledare om du inte vill tala med lärarna direkt. Observera att studievägledarna alltid har tystnadsplikt. Det är bara om du och han/hon har kommit överens om det, som en studievägledare får föra vidare det ni diskuterat.

Vänd dig också till studievägledare om du har något funktionshinder, t.ex. dyslexi eller hörselnedsättning, för att få information om vilken hjälp du kan få vid universitetet för att underlätta dina studier. Har du någon form av handikapp eller annat som gör att du behöver speciella hjälpmedel eller har problem att delta i ett visst undervisnings­moment ska du i god tid kontakta en studie­vägledare för att diskutera bästa
möjliga lösning. 

Om du har frågor som rör studier utanför biologiområdet eller vill diskutera din studiesituation med någon person utanför IBG, vänd dig till Enheten för studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet (018-471 4720, Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, studentservice@uu.se). Där kan du också få registerutdrag från Ladok och annat allmänt informationsmaterial.

Studievägledning biologi och bioteknik

Studievägledning för Civilingenjörsprogrammet i Molekylär bioteknik (X) 

Emma Svensson
studievagledare-x@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 3099,  070-425 0735
Rum 11208, Ångströmlaboratoriet
Boka möte på www.teknat.uu.se/boka

Studievägledare för Masterprogrammet i Bioinformatik

Emma Svensson
Studycounsellor-mbioinf@ibg.uu.se
Telefon: 018-471 3099,  070-425 0735
Rum 11208, Ångströmlaboratoriet
Boka möte på www.teknat.uu.se/boka

Studievägledare för biologi och för studenter med särskilda behov

Robert Malmgren
studievagledare@ibg.uu.se
Telefon: 070-167 96 33

Sofia Thorsélius
studievagledare@ibg.uu.se
Telefon: 018-471 4306

IBG:s kansli, EBC vån 3, Norbyvägen 14
Boka tid - 30 min

Studievägledare för Lärarutbildningen – biologi och naturvetenskap

Ronny Alexandersson
Ronny.Alexandersson@ibg.uu.se
Telefon: 018-471 41 42
IBG:s kansli, EBC vån 3, Norbyvägen 14

Studievägledare för Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Karin Bengtsson
karin.bengtsson@ebc.uu.se
Telefon: 018-471 83 53

Studievägledare för Masterprogrammen

Vid frågor gällande kursval, kontakta i första hand programansvarig för respektive program. Vid andra frågor, kontakta studievägledare (se nedan).

Programansvarig för Masterprogrammet i bioinformatik
Lisa Klasson

Lisa.Klasson@icm.uu.se
Telefon: 018-471 6403

Programansvarig för Masterprogrammet i biologi
Richard Svanbäck
Richard.Svanback@ebc.uu.se
Telefon: 018-471 2879

Programansvarig för Erasmus-mundus masterprogram i Evolutionsbiologi
Jacob Höglund
Jacob.Hoglund@ebc.uu.se
Telefon: 018-471 2671

Programansvarig för Masterprogrammet i molekylär bioteknik
Suparna Chandra Sanyal
Suparna.Sanyal@icm.uu.se
Telefon: 018-471 4220, 073-7806426

Programansvarig för Masterprogrammet i tillämpad bioteknik
Suparna Chandra Sanyal
Suparna.Sanyal@icm.uu.se
Telefon: 018-471 4220, 073-7806426

Studevägledare för utbytesstudier

Robert Malmgren
exchange@ibg.uu.se
Telefon: 018-471 4133

Sofia Thorsélius
exchange@ibg.uu.se
Telefon: 018-471 4306

IBG:s kansli, EBC vån 3, Norbyvägen 14
Boka tid - 30 min