Du som erbjuder projekt

Tack för att du öppnar din arbetsplats för våra studenter! Vi uppskattar din hjälp och din insats är viktig både för studenterna och för våra utbildningar. Vi hoppas och tror även att du kommer att få glädje av studenten och hans eller hennes arbetsinsats.

Vi tar tacksamt emot projektförslag av alla de slag. Vi kan även i samråd komma fram till hur projektet ska göras. Skicka ditt färdiga förslag till någon av nedanstående kontaktpersoner eller tag kontakt för fortsatta diskussioner om projektets lämpliga utformning. Kontakta oss även gärna för ev. uppdateringar av gamla projektbeskrivningar i den mån projekten drivs vidare.

Lars-Göran Josefsson
Arvoderad
lars-goran.josefsson@ibg.uu.se

Jan Andersson
Programansvarig för Civilingenjörsprogrammet Molekylär bioteknik, Civilingenjörsprogrammet Bioinformatik, samt masterprogrammen Molekylär bioteknik och Bioinformatik.
Jan.Andersson@icm.uu.se
Tfn: 070-1679598

Fredrik Sundström
Studierektor
fredrik.sundstrom@ibg.uu.se
Tfn: 018-471 4835

Anna-Kristina Brunberg
Programansvarig för kandidatprogrammet i biologi
Anna.Brunberg@ibg.uu.se

Ronny Alexandersson
VFU-ansvarig
ronny.alexandersson@ibg.uu.se
Tfn: 018-471 41 42