Redovisningar

Redovisningar

Vill du inspireras av en äldre students redovisning eller se på när din vän/släkting redovisar sitt examensarbete?

Redovisningstillfällena är öppna för alla (om inget annat specifikt poängteras i schemat) och inte minst yngre studenter och studenter med gemensam redovisningsdag rekommenderas varmt att delta även under andras slutredovisningar. Redovisningarna är även ett bra tillfälle för dig som undrar över examensarbetet, hur det fungerar, vad man kan göra för projekt, etc. Genom att komma och lyssna och prata med de som redovisar kan du få en bra bild av hur ett examensarbete går till och få inspiration till ditt eget projekt.

Redovisningsdatum / Presentation dates

Innehåll:

30 Oktober 2019, B7:101a BMC 13.00-15.00

Mellanredovisningar / Mid term presentations
14.00-14.20 Elin Fermér (Civiling.)
Slutredovisningar / Final presentations
13.00-14.00 Bella Vilhelmsson Sinclair (Civiling.) (Opponent: -)
14.20-15.20 Andrei Vlassov (Civiling.) (Opponent: Fredrik Lindeberg)