Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi ingång för samhällsvetare

Efter den första kursen, Biovetenskap, fortsätter du på kandidatprogrammet tillsammans med de som startar programmets traditionella ingång. Detta resulterar i att du kommer att läsa grundkurser i totalt 2,5 år (av 3 år) som ger dig en stabil grund inom biologins alla fält. Du läser också kemi, matematik och statistik, som är viktiga verktyg för en biolog. Den sista terminen läser du en valfri fördjupningskurs på 15 hp och gör ett självständigt projektarbete på 15 hp, som är ett krav för att kunna ta ut kandidatexamen. Parallellt med nedanstående kurser kan du också, under dina tre år på kandidatprogrammet, läsa kursen Yrkeslivsanknytning: generiska kompetenser i biologi.

Kurser år 1

Period 11 - 12
Biovetenskap, 30 hp - 1BG107

Period 13 - 14
Kemi, 30 hp (15+10+5 hp)
Floristik och faunistik, 10 hp (sommarkurs) - 1BG106


Kurser år 2

Period 21
Organismernas evolution och mångfald, 10 hp - 1BG100
Biologens kompetenser och det vetenskapliga arbetssättet, 5 hp - 1BG109
(Dessa två kurser söks som ett kurspaket: Organismernas evolution och biologens arbetssätt (UU-17426))

Period 22
Molekylärbiologi och genetik, 10 hp - 1BG113
Mikrobiologi med infektionsbiologi 5 hp - 1BG112
(Dessa två kurser söks som ett kurspaket: Molekylärbiologi och mikroorganismer (UU-17652))

Period 23
Matematik och statistik för biologer, 10 hp
Kvantitativ biologi, 5 hp - 1BG104
(Dessa två kurser söks som ett kurspaket: Matematik och biologi (UU-60116))

Period 24
Ekologi och populationsgenetik, 15 hp - 1BG105


Kurser år 3

Period 31
Cellbiologi, 15 hp - 1BG102

Period 32
Fysiologi, 15 hp - 1BG103

Period 33 - 34
Sista terminen läser du en valfri kurs och Självstänigt arbete. Du bestämmer själv vilken period du läser vad.
Självständigt arbete, 15 hp - 1BG210
Valfri kurs

Individuella kurser

Utöver de obligatoriska och valbara konventionella kurserna i programmet kan du också läsa individuella kurser. De ger möjlighet att på ett flexibelt sätt profilera och "spetsa" den personliga utbildningsprofilen ytterligare.

Bredda väg för karriären

För att bli en framgångsrik naturvetare så behövs mer än ämneskunskaper. Medan ämneskunskaperna är basen som biologer står på så finns det många möjligheter att ge sig själv olika verktyg med vilka man kan nå ännu högre.

Nedan har vi listat ett antal kurser som vi kan rekommendera att man tittar på en extra gång. Alla är kurser på deltid/kvällstid, och är en blandning av kurser på grundläggande nivå och avancerad nivå. Som biolog är man behörig till kurserna efter visst antal tagna poäng inom teknik eller naturvetenskap.

Även om några av kurserna verkar vara väldigt teknologinriktade så är så inte fallet! Som biolog är kurserna minst lika värdefulla.

Höstterminen

Vårterminen