Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi

Biologi Molekylärbiologi

Välkommen till programsidorna för Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi för dig som redan studerar på programmet. Letar du efter information för dig som söker till programmet hittar du den informationen på våra utbildningssidor.

På de här sidorna hittar du all information rörande dig som kandidatstudent som du kan tänkas behöva under din tid på programmet. Här finns alla kurser inom programmet, anvisningar och information om kandidatarbetet, samt information om biologens arbetsmarknad.

Är det något ni saknar så är det bara att kontakta programansvarig Anna-Kristina Brunberg (anna.brunberg@ibg.uu.se).

Alumnenkät, biologi grundnivå 2012

Under sommaren 2012 besvarade alumner som mellan 2007 och 2012 tagit examen från Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi samt den gamla magistern i biologi från Naturvetarprogrammet en enkät om vad de har för sysselsättning nu efter examen, om de på sitt nuvarande arbete haft nytta av sina programstudier. Vi frågade också om hur de upplevt sina studier inom programmet, vilken nytta de haft av olika färdigheter de lärt sig under sin studietid. Vi bad också om tips och goda råd som vi kunde förmedla till våra nuvarande biologistudenter.

Med 69 svarande och många bra kommentarer på de öppna frågorna har vi ett bra underlag i vårt fortsatta arbete med att förbättra Kandidatprogrammet.

Enkätsammanställningen finns nu här på webben:

Alumnenkät biologer, grundnivå 2012

Tröskelvärden

För att du ska få fortsätta dina biologistudier under kommande år, måste du ha klarat en viss del av innevarande års kurser. Till år 2 på kandidatprogrammet måste du ha klarat minst 35 hp från år 1. Innan du får påbörja fördjupningskurser måste du ha klarat sammanlagt minst 80 hp från år 1 och 2. Om du inte uppfyller dessa tröskelvärden, kan du eventuellt ändå få fortsätta. Du får i så fall ta kontakt med studievägledare för att tillsammans diskutera fram en individuell studieplan. Detta ska vara en realistisk plan för hur du ska fortsätta och kunna ta igen det du tidigare har missat.

Även för dig som läser fristående kurs gäller att största delen av föregående års studier måste vara godkända för att du ska få fortsätta kommande termin. Vid tveksamheter eller frågor, kontakta studievägledaren.