Studieadministration

Registrering, avregistrering, kompendier
Lisa Chytraeus (EBC), info@ibg.uu.se, 018-471 4919.

Antagningsärenden
Anna Kristina Brunberg, anna.brunberg@ibg.uu.se, 018-471 4221 (EBC).
Fredrik Sundström, fredrik.sundstrom@ibg.uu.se, 018-471 4138 (EBC).

Studierektorer
Elisabeth Långström, elisabeth.langstrom@ibg.uu.se, 018-471 4138 (EBC).
Fredrik Sundström, fredrik.sundstrom@ibg.uu.se, 018-471 4138 (EBC).

Prefekt
Henning Blom, prefekt@ibg.uu.se, 018-471 4140 (EBC).

Informationsansvarig, webbmaster
Elisabeth Långström, elisabeth.langstrom@ibg.uu.se, 018-471 4138 (EBC).

Passerkort
EBC Intendentur
BMC-receptionen

Studievägledning biologi och bioteknik

Studievägledning för Civilingenjörsprogrammet i Molekylär bioteknik (X) 

Emma Svensson
studievagledare-x@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 3099,  070-425 0735
Rum 11208, Ångströmlaboratoriet
Boka möte på www.teknat.uu.se/boka

Studievägledare för Masterprogrammet i Bioinformatik

Emma Svensson
Studycounsellor-mbioinf@ibg.uu.se
Telefon: 018-471 3099,  070-425 0735
Rum 11208, Ångströmlaboratoriet
Boka möte på www.teknat.uu.se/boka

Studievägledare för Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi

Robert Malmgren
Robert.Malmgren@ibg.uu.se
Telefon: 018-471 4133
IBG:s kansli, EBC vån 3, Norbyvägen 14
Boka tid - 30 min

Studievägledare för Lärarutbildningen – biologi och naturvetenskap

Ronny Alexandersson
Ronny.Alexandersson@ibg.uu.se
Telefon: 018-471 41 42
IBG:s kansli, EBC vån 3, Norbyvägen 14

Studievägledare för Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Karin Bengtsson
karin.bengtsson@ebc.uu.se
Telefon: 018-471 83 53

Studievägledare för Masterprogrammen

Vid frågor gällande kursval, kontakta i första hand programansvarig för respektive program. Vid andra frågor, kontakta Eva damm (se nedan).

Programansvarig för Masterprogrammet i bioinformatik
Lisa Klasson

Lisa.Klasson@icm.uu.se
Telefon: 018-471 6403

Programansvarig för Masterprogrammet i biologi
Brita Svensson
Brita.Svensson@ebc.uu.se
Telefon: 018-471 2879

Programansvarig för Masterprogrammet i molekylär bioteknik
Suparna Chandra Sanyal
Suparna.Sanyal@icm.uu.se
Telefon: 018-471 4220, 073-7806426

Programansvarig för Masterprogrammet i tillämpad bioteknik
Suparna Chandra Sanyal
Suparna.Sanyal@icm.uu.se
Telefon: 018-471 4220, 073-7806426

Studievägledare för master- och utbytesstudenter samt studenter med särskilda behov

Eva Damm
Eva.Damm@ibg.uu.se
Telefon: 018-471 4306.  Mottagning på IBG:s kansli på EBC vån 3, Norbyvägen 14
Boka tid - 30 min

Besök våra kanslier

Välkomna till våra två kanslier på EBC respektive BMC under kontorstid (8.00–16.30).

BMC

Husargatan 3, A8:1

EBC

Norbyvägen 14, 3 trappor