Studieadministration

Registrering, avregistrering, kompendier
Lisa Chytraeus (EBC), info@ibg.uu.se, 018-471 4919.
Ylva Adolfsson (BMC), info@ibg.uu.se

Antagningsärenden
Elisabeth Långström, elisabeth.langstrom@ibg.uu.se, 018-471 4138 (EBC)

Studierektorer
Elisabeth Långström, elisabeth.langstrom@ibg.uu.se, 018-471 4138 (EBC).
Fredrik Sundström, fredrik.sundstrom@ibg.uu.se, 018-471 1312 (EBC).
Lena Henriksson, lena.henriksson@ibg.uu.se, 018-471 6305 (EBC/BMC)

Prefekt
Henning Blom, henning.blom@ibg.uu.se, 018-471 4835 (EBC).

Informationsansvarig, webbmaster
Johan Edin, johan.edin@ibg.uu.se, EBC.

Passerkort
EBC Intendentur
BMC-receptionen

Studievägledning biologi och bioteknik

Studievägledning för Civilingenjörsprogrammet i Molekylär bioteknik (X) 

Emma Svensson
studievagledare-x@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 3099,  070-425 0735
Rum 11208, Ångströmlaboratoriet
Boka möte på www.teknat.uu.se/boka

Studievägledare för Masterprogrammet i Bioinformatik

Emma Svensson
Studycounsellor-mbioinf@ibg.uu.se
Telefon: 018-471 3099,  070-425 0735
Rum 11208, Ångströmlaboratoriet
Boka möte på www.teknat.uu.se/boka

Studievägledare för biologi

Robert Malmgren (tjänstledig)
 

Sofia Thorsélius
studievagledare@ibg.uu.se
Telefon: 018-471 4306

IBG:s kansli, EBC vån 3, Norbyvägen 14
Boka tid - 30 min

Studievägledare för Lärarutbildningen – biologi och naturvetenskap

Ronny Alexandersson
Ronny.Alexandersson@ibg.uu.se
Telefon: 018-471 41 42
IBG:s kansli, EBC vån 3, Norbyvägen 14

Studievägledare för Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Karin Bengtsson
karin.bengtsson@ebc.uu.se
Telefon: 018-471 83 53

Studievägledare för Masterprogrammen

Vid frågor gällande kursval, kontakta i första hand programansvarig för respektive program. Vid andra frågor, kontakta studievägledare (se nedan).

Programansvarig för Masterprogrammet i bioinformatik
Lisa Klasson

Lisa.Klasson@icm.uu.se
Telefon: 018-471 6403

Programansvarig för Masterprogrammet i biologi
Richard Svanbäck
Richard.Svanback@ebc.uu.se
Telefon: 018-471 2879

Programansvarig för Erasmus-mundus masterprogram i Evolutionsbiologi
Jacob Höglund
Jacob.Hoglund@ebc.uu.se
Telefon: 018-471 2671

Programansvarig för Masterprogrammet i molekylär bioteknik
Suparna Chandra Sanyal
Suparna.Sanyal@icm.uu.se
Telefon: 018-471 4220, 073-7806426

Programansvarig för Masterprogrammet i tillämpad bioteknik
Suparna Chandra Sanyal
Suparna.Sanyal@icm.uu.se
Telefon: 018-471 4220, 073-7806426

Studievägledare för utbytesstudier

Sofia Thorsélius
exchange@ibg.uu.se
Telefon: 018-471 4306

IBG:s kansli, EBC vån 3, Norbyvägen 14
Boka tid - 30 min

Besök våra kanslier

Välkomna till våra två kanslier på EBC respektive BMC under kontorstid (8.30–16.00).

BMC

Husargatan 3, A8:1

EBC

Norbyvägen 14, 3 trappor

Bild på studenter som sitter
Senast uppdaterad: 2022-03-30