Informationsmöte för utbytesstudier

  • Datum: –13.00
  • Plats: På zoom
  • Föreläsare: Sofia Thorsélius och Robert Malmgren
  • Arrangör: IBG
  • Kontaktperson: Sofia Thorsélius
  • Studentevenemang

Informationsmöte om IBGs utbytesprogram. Mötet blir på svenska och äger rum på zoom.