Examen och karriär

När du är redo att ta ut din examen måste du ansöka om examen hos examensenheten. Det kan ta några veckor att få ut ditt examensbevis. Läs allt om att ta ut din examen på UUs centrala sidor om examen.

Inför din framtida karriär finns mycket tips och råd att få. Den centrala karriärvägledningen håller workshops, arbetsmarknadsdagar, erbjuder CV-granskning mm.

När du tar ut din examen vill vi väldigt gärna att du ska bli med i Uppsala universitets alumnnätverk. Det är ett bra sätt att hålla kontakt med lärosätet. Alumnnätverket anordnar träffar ibland och det finns flera aktiva alumnföreningar.

Checklista för att ta ut examen

Se till att du uppfyller kriterierna för den examen du ska ta ut.

Examenskriterierna hittar du i utbildningsplanen för ditt program.

Det här är lättare sagt en gjort för dig som gått ett program med många obligatoriska kurser eftersom programmen ständigt förändras. Det kan ställa till problem om du av någon anledning inte tagit kurserna enligt studieplanen, framförallt i de lägre årskurserna då många kurser är obligatoriska. Det är också möjligt att uppfylla alla obligatoriska kurser för en studieplan senare än det du började men inte tidigare.

Exempel: Du började 2012 och läste 1:an och 2:an. Efter detta gjorde du ett uppehåll och för att sedan läsa klart utbildningen. Då har du rätt att ta ut examen om du uppfyller studiegången för de som började 2007 eller för de som började 2013. Studiegången hittar du i studiehandboken. För att följa 2012 års studiegång så kollar man på årskurs 1 i 2012/2013 studiehandbok, årskurs 2 i 2013/2014 års studiehandbok och så vidare.

Påbörjade du dina studier före 1 juli 2007 kan du t om 30 juni 2015 välja att ta ut examen enligt en tidigare examensordning. Läs mer om vilka övergångsregler som gäller.

Specifika övergångsregler för ingenjörsprogrammen

För dig som påbörjat dina studier före den 30 juni 2013 på Gotland finns det övergångsbestämmelser som gör det möjligt att ta ut examen från Uppsala universitet enligt Högskolan på Gotlands lokala examensregler.

Välj vilka kurser du vill ha med i examen

Din examen ska innehålla exakt det antalet högskolepoäng programmet är på (plus eventuella överskjutande poäng av max en kurs). (Detta gäller inte för generella examina inom den gamla förordningen från 1993 som inte har denna begränsning)

Har du kurser så att du precis uppfyller examenskravet så behöver du inte välja kurser, alla kurser kommer med i din examen. Om du ansöker om en yrkesexamen räknas bara kurser som ingår i ditt program eller som du har infört i programmet.

Har du fler poäng så måste du tydligt ange vilka kurser som ska ingå i din examen. Till detta behövs inte en formell blankett utan du kan helt enkelt skriva ner vilka kurser du vill ha i din examen.

Se till att allt du ska ha med i examen finns registrerat och är korrekt

Se till att alla kurser som du vill ha inräknande i ditt examensbevis finns inrapporterade i Ladok eller på ett annat svenskt lärosäte.

Ta ut ett resultatintyg ur studentregistret Ladok. Kontrollera att samtliga kurser som ska ingå i examen är slutrapporterade. Kontrollera också att ditt namn är rätt i folkbokföringsregistret, det är namnet som står där som även anges på examensbeviset.

Ibland räcker det inte med att visa upp resultatintyg från annat lärosäte utan de måste tillgodoräknas eller införas. För kurser tagna på utländskt universitet måste alltid tillgodoräknande göras.

Regler och blanketter för tillgodoräkna/införa kurs eller del av kurs

Fyll i ansökningsblankett och ordna fram de underlag som behöver bifogas

Personbevis från skatteverket

Om studier från annan svensk högskola skall ingå i examen så ska du ta fram ett registerutdrag i original eller vidimerad kopia av examens- /kursbevis på både svenska och engelska, eftersom beviset är tvåspråkigt. Detta gäller dock inte om du redan fått den tillgodoräknad.

Om beslut om tillgodoräknande /införande av kurs finns ska du skicka med en vidimerad kopia av beslutet och underlaget för beslutet (t.ex. ”official transcript” från utländskt universitet).

Blanketter för ansökan om examen

Skicka in ansökan till

Examensenheten
Box 256, 751 05 UPPSALA

eller så går du med alla dokument till Studentservice på S:t Olofsgatan 10B

Vad händer sen?

Handläggningstiden för att få ut examensbeviset kan variera mellan några dagar till flera månader beroende på arbetsbelastningen på examensenheten.  Direkt efter vårterminens slut är handläggningstiden som längst och kan då uppgå till tre månader.

Examensbevisen skickas ut med rekommenderad post och hämtas, personligen, på postutlämningsställe. (Kom ihåg att du måste uppvisa legitimation vid uthämtande.)

Examensbeviset kan också hämtas ut på Studentservice, S:t Olofsgatan 10 B. Skriv på ansökningsblanketten att Du vill hämta ut beviset och tydliga kontaktuppgifter så vi kan nå dig när beviset är klart. Även när du hämtar ut ditt examensbevis på Studentservice skall ID-handling uppvisas.

När du har fått examensbeviset

När du har fått ditt examensbevis läs igenom det noggrant. Om det finns felaktigheter eller oklarheter kontakta examensenheten (se kontaktinfo längst ner på sidan) direkt.