Priser och utmärkelser

Våra lärare är alla aktiva forskare och experter i sina fält. Många har fått pedagogiska priser och några har fått utmärkelsen Excellent lärare.

Här lyfter vi fram några priser och utmärkelser vi är stolta över. Sidan är under uppbyggnad.

Våra excellenta lärare

Under flera år har vi vid Uppsala universitet arbetat aktivt med pedagogisk excellens och de första excellenta lärarna utsågs 2013. Duktiga och pedagogiskt skickliga lärare kan ansöka om excellens. Ansökningarna bedöms av pedagogiskt sakkunniga vid svenska universitet och högskolor utifrån de riktlinjer som är framtagna vid Uppsala universitet. Vi har många skickliga pedagoger inom biologiområdet och listan på excellenta lärare inom biologi växter.

Mer information om arbetet med excellenta lärare

Våra excellenta lärare

Namn och institution:

  • Anna Brunberg – Ekologi och genetik
  • Brita Svensson – Ekologi och genetik
  • Gesa Weyhenmeyer - Ekologi och genetik
  • Staffan Svärd – Cell- och molekylärbiologi
  • Gerhart Wagner – Cell- och molekylärbiologi
  • Petra Korall - Organismbiologi
  • Jan Andersson - Cell- och molekylärbiologi

iGEM

Studenter från Uppsala universitet har 5 år i rad deltagit i tävlingen iGEM. iGEM är en stor internationell tävling inom syntetisk biologi där man ska genmodifiera levande organismer och med ingenjörskonst uppfinna en biologisk maskin. Denna tävling anordnas av det världskända universitetet Massachusetts Institute of Technology i Boston och senast deltog över 200 universitet från hela världen.

År 2009 deltog Uppsala för första gången i tävlingen, med stöd från Institutionen för fotokemi och molekylär vetenskap. I början var det endast 5-6 studenter med i laget. Från och med 2011 blev Institutionen för biologisk grundutbildning iGEM Uppsalas samarbetspartner. Deltagandet i tävlingen har blivit populärt bland studenter, vilket ledde till att 33 elever, mestadels från programmet civilingenjör i molekylär bioteknik, deltog i laget 2013.

Efter att inte ha lyckats kvalificera sig för final i Boston 2012 så tog iGEM Uppsala revansch 2013 med det starkaste projektet någonsin i tävlingen. Studenterna lyckades det året ta sig till final och kamma hem priset för bästa DNA-del som hämtats från naturen. Detta med E. coli bakterier som producerar kumarsyra, ett ämne med mycket intressanta anti-oxidanta egenskaper.

Uppsalas iGEM lag har med början år 2011 bland annat varit med och utvecklat chromoproteiner för syntetisk biologi, vilka har blivit mycket uppskattade världen över och synts i bland annat nature reviews. Chromoproteiner är proteiner som finns naturligt i bland annat koraller. Uppsalas studenter har klonat in dessa proteiner i bakterier, vilket ger bakterierna olika färger.

Länkar

Alice Anlind

Rekrytering av 2021:s iGEM-team kommer starta i början av november. Mer information kommer då!

Bild på studenter med petriskål och pipett.

Excellence ranking

Biologi i Uppsala har tilldelats excellensstämpel i den rankning som utförts av tyska Centre for Higher Education Development (CHE). Deras rankning riktar sig specifikt till studenter som vill jämföra universitet för att ta en master. I rankningen valdes först en grupp av 123 europeiska universitet med biologiutbildning ut, men endast 24 av dessa fick excellensstämpel för biologi. Läs mer på CHE:s hemsida. När det gällde studentnöjdhet rankades Uppsala högst av alla lärosäten i Europa.

Biologiutbildningen vid Uppsala universitet har också fått högsta betyg i Högskoleverkets stora utvärdering av landets biologiutbildningar, bland annat för det stora kursutbudet, den starka forskningsanknytningen och den stora mängden lärare som är knutna till programmet.