Om oss

Institutionen för Biologisk Grundutbildning (IBG) organiserar all kandidat- och masterutbildning i biologi vid Uppsala universitet. Vi har två kandidatprogram, ett civilingenjörsprogram och fyra masterprogram.

Studie- och karriärvägledning

Organisation

IBG är den biologiska sektionens gemensamma organisation för grundutbildning i biologi, bioteknik, bioinformatik och miljövetenskap. Vi ansvarar för ett flertal utbildningsprogram:

Vi ansvarar även för kurser i biologi och naturvetenskap inom Lärarutbildningsprogrammen. Utöver dessa program erbjuder vi ett stort utbud av kvällskurser, nätkurser och helgkurser.

Lärarna (professorer, lektorer, forskarassistenter, doktorander och övriga) på kurserna kommer främst från de tre ämnesinstitutionerna:

I IBG:s styrelse ingår representanter för universitetslärare, doktorander, teknisk-administrativ personal samt studenter. Styrelsen sammanträder ungefär en gång i månaden och fattar beslut som rör IBG:s arbete.

Vid sidan om styrelsen finns också en studierektorsgrupp, där studie​rektorerna i biologi vid ämnesinstitutionerna ingår. Studierektorsgruppen sammanträder ett par gånger per termin och förbereder bl.a. ärenden inför IBG:s styrelsemöten.

Strategiska rådet för biologiska sektionen består av prefekterna för de biologiska institutionerna, sektionsdekanen i biologi och samt sektionens representant i forskningsberedningen på TekNat-fakulteten. Strategiska rådet sammanträder varannan vecka för att behandla övergripande principiella utbildningsfrågor som rör biologi.

Varje utbildningsprogram har ett programråd bestående av programansvarig, lärar-, yrkes-, samt studentrepresentanter.

IBG och de biologiska ämnesinstitutionerna är en del av fakulteten för teknik och naturvetenskap (TekNat) vid Uppsala universitet, www.teknat.uu.se.

Institutionsstyrelse, IBG

2017-01-01–2019-12-31

Ordförande

Henning Blom
Personlig suppleant Staffan Svärd (stf)

Valkorporation IBG

Ordinarie ledamot Gruppsuppleant
Anna-Kristina Brunberg Elisabeth Långström
Robert Malmgren


Valkorporation ICM

Ordinarie ledamot Gruppsuppleant
Stefan Knight Jan Andersson
Magnus Johansson

Valkorporation IEG

Ordinarie ledamot Gruppsuppleant
Eva Lindström Sophie Karrenberg
Ingrid Ahnesjö

Valkorporation IOB

Ordinarie ledamot Gruppsuppleant
Petra Korall Monika Schmitz
Tatjana Haitina

Studentrepresentanter

2019-01-01–2019-12-31
Representanter och suppleanter från BÄR och X-sektionen.

Ordinarie ledamot BÄR Gruppleant BÄR
Elin Persson Damon Groot
Ida Hurtig Sara Gillnäs 
Ordinarie ledamot X-sektionen Suppleant X-sektionen
Konrad Gras Elin Antonsson
Ordinarie ledamot doktorander Suppleant doktorander
Josefine Stångberg Anna Nydahl

Styrelseprotokoll

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Inom vår institution finns också Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Bioresurs, som vänder sig till lärare med inriktning mot NO/biologi i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning i hela landet. Bland annat utvecklar Bioresurs undervisningsmaterial i biologi och bioteknik, samt arrangerar konferenser och utbildningsdagar för lärare inom ämnena.

Besök webbsidan från Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik