Frontier seminar in Ecology and Evolution

  • Datum:
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Friessalen
  • Föreläsare: Stephen de Lisle, Lund University, Sweden
  • Arrangör: IEG
  • Kontaktperson: Göran Arnqvist
  • Seminarium