Studentkonferensen 2018

  • Datum: –15.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Friessalen, Ekmansalen
  • Föreläsare: Felix Ho, Ginevra Castellano, followed by student presentations in English or Swedish
  • Arrangör: IBG
  • Kontaktperson: Katarina Andreasen
  • Föreläsning, Studentevenemang

Register as speaker or audience on www.diana.ibg.uu.se/student-conference
Deadline for presenters September 16
Deadline for audience September 23