Viktig information från IBG om covid-19

Uppsala Universitet har en sida med viktig information för dig som student om det nya coronaviruset.

https://www.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset/

Den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har också en sida med information

https://teknat.uu.se/utbildning/student/corona-info/

I studentportalen finns även mer information specifikt för din kurs. Titta efter rubriken "institutionsmeddelanden". 

CSN har också gett rekommendationer och instruktioner, läs dem här. 

IBG fortsätter att ha studenservice som tidigare, men vi arbetar också med att minimera antalet fysiska möten, vilket gör att många medarbetare arbetar hemifrån. Därför rekommenderar vi att alla konktatar oss på funktionsadresser i största möjliga mån.

Brev från IBG till studenter

Hej studenter!

Rektor har idag beslutat att all undervisning och examination vid Uppsala universitet ska ske på distans från och med imorgon onsdag den 18:e mars. Detta innefattar alltså även tentor. De studenter som har tentor schemalagda imorgon kommer att få tentera på måndag 23:e mars istället och kommer att få separata meddelanden om detta. Övriga tentor denna vecka ligger den tid som planerats, men genomförs individuellt i hemmen. Information om tentor kommer att komma via era kursledare eller våra tentamenssamordnare när de har hunnit sätta sig in i den nya situationen.

IBG har just haft ett stort lärarmöte med erfarenhetsutbyte och diskussioner om hur vi kan lägga om kurserna till distanskurser.

Indivudella kurser kommer fortfarande att gå och kan i de flesta fall genomföras på samma sätt som innan pandemin. Kontakta våra koordinatorer direkt om du har frågor eller funderingar kring dessa kurser. Praktik kan dock påverkas beroende på vilken typ av praktik som efterfrågas (experimentellt eller digitalt) och var praktiken ska utföras (på lärosäte eller på företag). 

Tänk på att att följa de tidigare riktlinjerna för att minska risken att föra smitta vidare och följ utvecklingen via UU:s webbsida för studenter: https://www.uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset/ Ny information från CSN finns om att inga studenter ska behöva drabbas ekonomiskt av den uppkomna situationen finns där.


Vänliga hälsningar
IBG genom Elisabeth