Viktig information från IBG om covid-19

Speciella regler inom Teknat: 

https://teknat.uu.se/utbildning/student/corona-info/

Då speciella regler kan förändras snabbt, därför uppmanas studenter att besöka fakultens sida ofta!

Generella regler för UU:

https://uu.se/student/rekommendationer-om-coronaviruset/

Dessa regler kan förändras snabbt, därför uppmanas studenter att besöka universitetets sida för coronainformation ofta!

Extra tentamenstillfällen

Extra tillfällen för tentamen kommer att ges om möjligt och om det anses lämpligt. Lärare är ej skyldiga att erbjuda ett extra tentamenstillfälle. Prata med din lärare för att hitta en lösning i de fall du som student behöver stanna hemma. 

ÄR DU SMITTAD?

Om du diagnostiserats för covid-19 ska du själv göra följande:

• kontakta kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution
• anmäla din smitta till UUs Tjänsteman i beredskap,
TiB@uu.se.  Genom denna anonyma rapportering ger du universitetet möjlighet att vidta åtgärder för att minska risken för att dina kurskamrater eller andra smittas av covid-19.
• vara hemma och följ aktuella riktlinjer för Covid-19 och smittskyddsenhetens anvisningar 
(Region Uppsala respektive Region Gotland). 

VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR

  • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara är lite sjuk
  • Om du är sjuk – testa dig, kontakta 1177. För personer utan svenskt personnummer: ring 018-617 35 64 (Röstbrevlåda – uppge namn och telefonnummer. Du blir sedan kontaktad av läkare och bokar in ett test.)
  • Är du smittad – kontakta i första hand kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution, samt TiB@uu.seSe ovanstående information.
  • Håll avstånd till andra – både inomhus och utomhus
  • Tvätta händerna och använd handsprit
  • Om det är möjligt, cykla eller gå till universitetet
  • Om det är möjligt, studera och arbeta hemifrån
  • Undvik trängsel och större sociala sammanhang

FRÅGOR OCH SVAR

Hur ska jag göra om jag känner mig sjuk?
Då ska du stanna hemma, både från undervisning och examination som sker på campus eller i skrivsal.

Ska jag sjukanmäla mig om jag väljer att stanna hemma?
Du ska i första hand kontakta kurs- eller programansvarig på din utbildning/institution – men du ska också sjukanmäla dig hos Försäkringskassan. CSN har möjlighet att ta hänsyn till sjukdom om en student inte lyckas ta tillräckligt många poäng, men då måste det finnas dokumenterat hos Försäkringskassan. Mer information finns på CSN:s hemsida.

Det kan också vara bra att kontakta en studievägledare för att få hjälp att planera studierna.  

Om du blir sjuk under tiden du studerar

Studentförsäkringar – rätten till sjukpenning?

Hur ska jag göra om jag tillhör riskgrupp när det gäller covid-19?
Om du tillhör riskgrupp, eller sammanbor med en person som tillhör riskgrupp, så måste du själv ta ställning till om du kan delta i campusundervisning och examination som inte ges på distans.

Hur mycket måste universitetet anpassa undervisningen för att jag ska få göra färdigt mina studier?
Kursplanen gäller, vilket innebär att samma krav ska ställas på studenterna och den examinationsform som anges ska följas. Även det som står om undervisningsform gäller i grunden, men läraren får förändra undervisningen till exempel genom att ge mer nätbaserade föreläsningar och alternativa former för laborationer.

Kan jag fortfarande använda universitetets datorsalar?

OBS! Fortfarande gäller att du som student inte ska komma till campus om du känner dig sjuk eller har symptom på förkylning/influensa.

För att komma in i universitetets campusbyggnader och datorsalar krävs ett passerkort, det så kallade Campuskortet. Har du inget Campuskort så måste du beställa ett sådant först. Läs mer om Campuskortet här

Utglesning (social distansering) i lokalerna ska eftersträvas. Du bör så långt som möjligt undvika att använda datorsalar. De allra flesta övningar kan genomföras på distans med egen dator, eller genom att man loggar in på distans till en av IBG:s datorer. Mer information om det får du från dina kurslärare. I undantagsfall kan man använda salarna, om man behöver program som man inte kan ordna på annat sätt, och inte kan ansluta på distans.

Vad betyder det att ha undervisning digitalt?
Det betyder att alla föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner, examinationer och tentamen sker online med hjälp av digital teknik. Via Studentportalen/Studium får du den information du behöver av din lärare för att kunna följa undervisningen online.

Mer information om digitala lösningar vid Uppsala universitet. 

Få råd, tips och stöd för att kunna lägga om rutiner för digitala studier.

Kommer min kurs att påverkas eller ställas in?
Prata med program- eller kursansvarig.

Kommer coronaviruset ha påverkan på planerade utbytesstudier?
Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta avdelningen för internationalisering via mobility@uu.se.

Senast uppdaterad: 2022-01-18