Informationsmöte för utbytesstudier

Informationsmöte om IBGs utbytesprogram. Mötet blir på svenska och äger rum på zoom.