biologiutbildning

Vi samordnar all utbildning på grund- och masternivå i biologi vid Uppsala universitet.

Läs om våra prisbelönta lärare och studenter

Prova vara student för en dag

A – Ö

BIld på universitetshusets innertak

Kvalitetsarbete

På IBG arbetar vi för att alltid ha utbildningar av högsta kvalitet. Vi utvecklar våra kurser och utbudet av dem i strävan efter att alltid kunna erbjuda utbildningar som är attraktiva för våra studenter och för den arbetsmarknad som väntar dem efter utbildningen.

Mer om vårt kvalitetsarbete

Foto: Cecilia Mellberg

Kommunikationsträning

Studenterna på våra program får systematisk kommunikationsträning löpande under sin utbildning genom olika moment av gruppövningar, muntliga och skriftliga övningar med uppföljning och progression som vävs in i den vanliga undervisningen. Varje programstudent har en särskild mapp i sin studentportal där alla övningar och all återkoppling samlas för att synliggöra progressionen för studenten.

Mer information om kommunikationsträningen

Senast uppdaterad: 2021-09-22