Institutionen för biologisk grundutbildning

Masterprogrammet i bioinformatik

Bioinformatikprogrammet omfattar två läsår och startar i slutet av augusti. Kurserna under det första året tas löpande i den ordning de presenteras nedan. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 30 till 45 högskolepoäng (hp). Teoristudier, seminarier och praktiska övningar är integrerade i kurserna. Alla kurser ges på engelska och innehåller skriftliga eller muntliga prov.

Kurserna nedan gäller från HT17. Se senaste, och äldre, studieplaner på TekNat:s hemsida för utbildnings- och studieplaner.

År 1

Det första året inleds med en startkurs som är individuellt utformad så att du kan fånga upp de områden du inte har i din kandidatexamen och som du kommer att behöva för det fortsatta arbetet (se behörighetskraven för att få en uppfattning om vad som behövs).

Efter startkursen kommer du att ta ett antal kurser i bioinformatik. Programmet bygger vidare på kurser och erfarenheter från tidigare civilingenjörsprogram och masterprogram.

Termin 1

Period 1
Bioinformatik – startkurs, 10 (av 15) hp - 1MB700
Skriptprogrammering, 5 hp - 1TD328

Period 2
Bioinformatik - startkurs, 5 (av 15) hp - 1MB700
Evolution - orsaker och konsekvenser, 5 hp - 1MB402

En av nedanstående kurser:
Datoriserad bildanalys I, 5 hp - 1TD396
Kunskapsbaserade system i bioinformatik, 5 hp - 1MB416
Statistisk slutledning för bioinformatik, 5 hp - 1MB459

Termin 2

Period 3
Molekylär evolution, 5 hp - 1MB461
Informationshanteringssystem, 10 hp - 1DL471

Period 4
Stora datamängder inom vetenskapliga tillämpningar, 5 hp - 1TD268
Genomanalys, 10 hp - 1MB462

eller

Examensarbete D i Bioinformatik, 15 hp - 1MB720 
(Endast för de studenter som ska ta ut en magisterexamen)


År 2

År två avslutas med ett examensarbete på 30–45 hp, där du får en riktigt bra chans att tillämpa dina kunskaper i bioinformatik på verkliga biologiska frågor, antingen på ett företag eller på en forskningsavdelning vid universitetet.

Innan du börjar ditt examensarbete har du möjlighet att välja andra kurser i exempelvis biologi, bioinformatik, datavetenskap eller matematik/statistik – alternativen är många.

Du kan som ett alternativ även välja att göra ett individuellt litteraturprojekt och/eller forskningspraktik som en upptakt till ditt examensarbete.

Termin 3

Period 1
Tillämpad bioinformatik, 10 hp - 1MB513
Populationsgenetisk analys, 5 hp - 1MB514

Period 2
Komplexa data – analys och visualisering, 15 hp - 1MB525

eller
Examensarbete E i Bioinformatik, 45 hp (perioderna 2-4) - 1MB745

Termin 4

Period 3 och 4
Examensarbete E i Bioinformatik, 30 hp - 1MB830

eller
Examensarbete E i Bioinformatik, 45 hp (perioderna 2-4) - 1MB745

Examensarbetet börjar i slutet av oktober (45 hp) eller mitten av januari (30 hp) och skall vara avslutat och presenteras i början av juni. Studenten kan välja att utföra arbetet i en forskargrupp inom vår fakultet eller vid en forskningsavdelning på ett av de bioteknikföretag som programmet samarbetar med.