Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighet och ansökan MSc i bioinformatik

För att vara behörig att söka masterprogrammet i bioinformatik måste du uppfylla föjlande krav:

  • En kandidatexamen (eller högre) i något av de naturvetenskapliga ämnena (biologi, kemi, geovetenskap, fysik), datavetenskap, matematik, farmakologi eller medicin.

Din utbildning ska innehålla:

  • Matematik: Algebra, analys, kalkyl, differentialekvationer, matematisk statistik motsvarande ca 30 hp.
  • Datavetenskap: Numeriska metoder, algoritmer, data struktur och programmering motsvarande ca 30 hp.

OBS: Även om det inte finns något formellt krav att du har läst biologi eller kemi, så kommer det att bli svårt för studenter som inte läst universitetskurser i biologi eller kemi att följa undervisningen.

All undervisning sker på engelska.

Urval sker genom en sammanvägd bedömning av tidigare studier, samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet. För antagning skall du i princip vara klar med din bachelor-/kandidat-examen (180 hp). Under vissa förutsättningar kan dock villkorad antagning ske. Du måste då:

1) Vid söktillfället ha avslutat minst 150 hp av kurser som ska ingå i examen. Om du inte fullt ut uppnår detta görs en bedömning från fall till fall om det ändå kan anses rimligt att du blir klar i tid.

2) Vid programstarten kunna styrka, genom utfärdat examensbevis eller intyg, att fordringarna för kandidatexamen är uppfyllda - detta för att över huvud taget tillåtas påbörja programstudierna.
 

Ansökan görs senast 15:e april för svenska studenter.