Masterprogrammet i bioinformatik

Bioinformatik

Bioinformatik är ett spännande område i gränslandet mellan biologi, matematik och datavetenskap. Frågeställningar och material kommer från biologin och det medicinska området. Metoderna är hämtade från matematiken och datavetenskapen.

Som bioinformatiker kan du arbeta med tvärvetenskapliga frågeställningar mellan informationsteknologi och biovetenskap. Inom biomedicin, läkemedelsutveckling och evolutionsbiologi används moderna metoder som genererar stora mängder data. För att kunna använda information och dra relevanta slutsatser från sådan data behövs verktyg för hantering och analyser. Bioinformatikerns roll är att utveckla och använda sådana verktyg.

Programinformation

Hos oss kan du läsa bioinformatik på olika sätt och nivåer. Du kan läsa allt från en enstaka distanskurs på nätet till ett helt masterprogram, eller som en inriktning på ett civilingenjörsprogram.

Som student på masterprogrammet i Bioinformatik får du teoretiska och praktiska kunskaper inom molekylärbiologi, informationshantering och programmering och bioinformatiska applikationer inom dessa områden. Genom kurser upplagda som projekt får du också inblick i hur du planerar, genomför och avslutar projekt.

Programmet bygger på erfarenheter från civilingenjörsprogrammen Molekylär bioteknik och Bioinformatik, som vunnit mycket gott rykte, både inom Sverige och internationellt. Kurserna under programmets första år är gemensamma för alla på programmet. Den inledande kursen innehåller både obligatoriska och valbara delkurser som väljs beroende på förkunskaper, därpå följer kurser som Molekylär evolution, Scriptprogrammering och Bioinformatisk datainsamling. Andra året specialiserar du dig inom informationshanteringssystem (LIMS), tillämpad bioinformatik, lärande system och fylogenianalys. Andra året avslutas med ett examensarbete som utförs på företag, statligt verk/myndighet eller inom någon av våra forskningsinstitutioner på universitetet.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, laborationer, seminarier, egna projektarbeten och studiebesök. Utbildningen sker i nära anslutning till aktuell forskning. Lärarna på programmet är aktiva forskare med djupa specialkunskaper. Genom vår nära kontakt med bioteknikindustrin så får du också i form av inbjudna föreläsare och olika projekt möta personer med erfarenhet från bioinformatiskt utvecklingsarbete utanför universitetet.

Efter utbildningen

Uppsala universitet har mycket gott internationellt rykte och med en masterexamen i bioinformatik från Uppsala universitet har du en internationellt gångbar utbildning som öppnar dörrar mot såväl akademisk forskning som en karriär inom näringslivet, i Sverige eller utomlands. Beroende på din specialisering under andra året kan du arbeta med forsknings- och utvecklingsarbete på laboratorier, läkemedelsföretag och bioteknikföretag men även på programvaruföretag med specialisering mot bioinformatiska tillämpningar.

För mer information, kontakta programansvarig 

Lisa Klasson
Lisa.Klasson@icm.uu.se
Telefon: 018-471 6403