Institutionen för biologisk grundutbildning

Bibliografiskt projekt, 5/10 hp

Program: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik
Nivå: Grundnivå
Poäng: 5 eller 10 hp
Kursplaner: 1MB785 (5 hp) och 1MB786 (10 hp)


Bibliografiskt projekt är en individuell kurs som inte behöver sökas långt i förväg. Anmälan till kursen sker genom att du kontaktar koordinatorn för bibliografisk projekt. Kursen kan göras vid valfri tidpunkt under året, anmälan/registrering dock ej under sommaren. Du kan även välja vilken studietakt du vill ha – helfart eller utspritt över längre tid.

Kursen ska dels ge träning i litteratursökning och uppsatsskrivning, dels ge möjlighet till kunskapsfördjupning inom någon ämne som du är speciellt intresserad av. Informationskällor kan vara bibliotek, databaser på Internet samt lärare och forskare (via intervjuer, informella samtal eller seminarier) – det viktiga är att informationen till en större del hämtas från originalartiklar.

Kursen redovisas genom att du skriver en rapport som lämnas till koordinatorn/examinatorn för bedömning.

Detaljerade anvisningar

Standardrutiner för kursen

Läs instruktionerna för kursen noga – de innehåller det mesta du behöver veta.
Vänligen utnyttja mallen nedan när du iordningställer rapportens titelsida, var noga med att ange rätt program och omfattning på kursen. Men håll gärna den genererade titelsidan separat från själva rapporten eftersom den har specialformatering och inbäddade fonter. Läs även instruktionerna i "Att presentera vetenskap" där du får goda tips om rapportens utformning.

Kursinstruktioner
Att presentera vetenskap
Titelsida mall – svenska
Titelsida mall – engelska

Ansökan

Fyll i blanketten, underteckna och lämna ansökan tillsammans med registerutdrag till koordinator för kursen vid IBG. Kursen får påbörjas först när du har blivit antagen till och registrerad på kursen. Koordinator och student beslutar gemensamt om ämnet och tidsperioden för kursens genomförande.

Krav för Masterprogrammet i molekylär bioteknik, samt Masterprogrammet i bioinformatik
Kravet för att du ska bli antagen till kursen är att du har en kandidatexamen och har läst respektive startkurs för ditt program (1MB700 för Bioinformatik och 1MB800 för Molekylär bioteknik).

Krav för Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik
Kravet för att bli antagen till kursen är högskolestudier om 60 hp godkända kurser inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik.

Ansökningsblankett

Urkund

Plagiering är ett tilltagande problem i högskolevärlden. För att motarbeta detta kräver vi att skrivna rapporter på olika kurser i de flesta fall analyseras via tjänsten Urkund. Detta gäller även för Bibliografiskt projekt. Rent praktiskt innebär det att du skickar in ditt slutgiltiga arbete (i pdf eller möjligen word format) som en bilaga i ett e-mail. Den speciella urkundsadressen erhålls från kursens koordinator. Dokumentet kommer på så vis att passera Urkunds databas och eventuella kopierade avsnitt i texten upptäcks genom att texten jämförs med Urkunds omfattande textdatabas.

Skicka alltså inte ditt dokument direkt till koordinators vanliga e-mail adress utan via den alternativa Urkundsadress som du får från koordinator mot slutet av arbetet.

Om något är oklart, läs gärna ytterligare information om Urkund i bifogad fil. Några handfasta exempel som kan vara vägledande ges i Exempel. Om något fortfarande känns tveksamt, kontakta koordinator.

Urkunds plagiathandbok
Exempel

Kursutvärdering

Lämna gärna en återkoppling på kursen och dess organisation via den web-länk som koordinator skickar till dig via e-mail, efter avslutad kurs!

För mer information, kontakta:
Margareta Krabbe (margareta.krabbe@ibg.uu.se)