Institutionen för biologisk grundutbildning

Bibliografiskt projekt i tillämpad bioteknik 5 hp

Program: Masterprogrammet i tillämpad bioteknik
Nivå: Avancerad nivå
Kurskod: 1BG356
Poäng: 5 hp
Övrigt: Kursplan
Studentportalen: Schema och kursmaterial

Detta är en individuell kurs som inte behöver sökas långt i förväg. Anmälan till kursen sker genom att du besöker ansvariga lärare för att bli registrerad. Anmälan kan göras vid valfri tidpunkt under året, dock ej under sommaren. Du kan även välja vilken studietakt du vill ha – helfart eller utspritt över längre tid.

Kursen ska dels ge träning i litteratursökning och rapportskrivning, dels ge möjlighet till kunskapsfördjupning inom någon del av biologin som du är speciellt intresserad av. Informationskällor kan vara bibliotek, databaser på Internet samt lärare och forskare (via intervjuer, informella samtal eller seminarier) – det viktiga är att informationen åtminstone till en del hämtas från originalreferenser och inte endast från redan bearbetat material.

Kursen redovisas genom att du skriver en rapport som lämnas till koordinatorn/examinatorn för bedömning.

För mer information kontakta:
Margareta Krabbe (Margareta.Krabbe@ibg.uu.se)