Institutionen för biologisk grundutbildning

Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik

Nedan presenteras kurstablån för det 5-åriga civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik som gäller sedan 2009. Efter 3:e året väljer man inriktning inom programmet, mot Molekylär bioteknik eller Bioinformatik.

Kurser markerade med en asterisk är obligatoriska kurser.

Programmets studieplan – som innehåller nivå, huvudämne, m.m. – kan hittas på TekNat-fakultetens hemsida »

Gemensamma kurser för båda inriktningarna

Årskurs 1

Period 11
Baskurs i matematik, 5 hp (1MA010)*
Grundläggande kemi, (första 5 hp) av 10 hp (1KB007)*
Introduktion till molekylär bioteknik, 5 hp (1MB111)*
Studieteknik 1 hp (1TN000)

Period 12
Grundläggande kemi (forts. 5 hp) 10 hp (1KB007)*
Linjär algebra och geometri I, 5 hp (1MA025)*
Envariabelanalys, första 5 hp (av 10) (1MA013)*

Period 13
Envariabelanalys, (forts. 5 hp) 10 hp (1MA013)*
Grundläggande organisk kemi, 10 hp (1KB4472)*

Period 14
Cellbiologi, 15 hp (1BG102)*

Årskurs 2

Period 21
Linjär algebra II, 5 hp (1MA024)*
Biologisk mångfald – mönster och processer, 5 hp (1MB203)*
Flervariabelanalys, (första 5 hp) 10 hp (1MA016)*

Period 22
Flervariabelanalys, (forts. 5 hp) 10 hp (1MA016)*
Transformmetoder I, 5 hp (1MA034)*
Bioorganisk kemi, 5 hp (1KB406)*

Period 23
Mekanik, 5 hp (1FA104)*
Programmeringsteknik I, 5 hp (1TD433)*
Bioteknisk metodik, 5 hp (1KB412)*

Period 24
Bioinformatisk strukturbiologi, 5 hp (1MB204)*
Sannolikhet och statistik, 5 hp (1MS005)*
Kemisk termodynamik, 5 hp (1KB300)*

Årskurs 3

Period 31
Elektromagnetism och vågrörelselära 10 hp (1FA528)*
Mikrobiologi, 5 hp (1MB311)*

Period 32
Kvantmekanik och kemisk bindning I, 5 hp (1KB501)*
Databasteknik I, 5 hp (1DL300)*
Genomik - experimentella metoder, 5 hp (1MB321)*

Period 33
Bioinformatisk metodik, 5 hp (1MB331)*
Bioteknisk metodik, 5 hp (1KB412)*
Självständigt arbete i molekylär bioteknik, (första 5 hp) 15 hp (1MB332)*

Period 34
Multivariat dataanalys och försöksplanering, 5 hp (1MB344)*
Självständigt arbete i molekylär bioteknik, (forts. 10 hp) 15 hp (1MB332)*

Bioinformatik

Molekylär bioteknik

Individuella kurser

Utöver de obligatoriska och valbara konventionella kurserna i programmet så finns även några individuella, valbara kurser. De ger möjlighet att på ett flexibelt sätt profilera och "spetsa" den personliga utbildningsprofilen ytterligare. De individuella projektinriktade kurserna nedan kan på så vis ses som ett komplement till andra valbara profilkurser och examensarbetet (obligatorisk kurs, men ämnet för examensarbetet väljs av studenten).