Institutionen för biologisk grundutbildning

Terminstider

Höstterminen sträcker sig från måndagen som infaller mellan 28/8–3/9 och 20 veckor framåt. Vårterminen börjar måndagen efter avslutad hösttermin och pågår i 20 veckor.

Programstart för nya program­studenter brukar ske några dagar före termins­starten. Varje termin är indelad i två perioder om vardera 15 hp. Kring jul och påsk har de flesta kurser inget schemalagt på campus, kolla i respektive kursschema för mer information. Inget sportlov förekommer.

Läsåret 2016/2017

Höstterminen 2016

 • Period 1: 29 augusti – 21 oktober (veckorna 35–42)
 • Period 2: 24 oktober – 13 januari (veckorna 43–02)

Schemafritt 27-30 december

Vårterminen 2017

 • Period 3: 16 januari – 17 mars (veckorna 03–11)
 • Period 4: 20 mars – 2 juni (veckorna 12–22)

Schemafritt Långfredag 14/4, Annandag påsk 17/4, Första maj 1/5, Kristi himmelsfärd 25/5, Klämdag 26/5

Undervisningsfria dagar 16/17

Alla kurser inom kandidatprogrammet i biologi

Alla onsdagar är undervisningsfria efter kl. 12:00.

Alla kurser inom masterprogrammen i biologi och tillämpad bioteknik samt Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik och masterprogrammen i bioinformatik och molekylär bioteknik

Följande onsdagar är undervisningsfria efter kl. 12:00 p.g.a. kursombudsmöten (2016/2017): 14 sep, 12 okt, 9 nov, 7 dec.

TekNats studentkonferens: 5/10 kl 13–15

Övriga undervisningsfria dagar ht 2016/vt 2017:

 • 7 okt. (Teknats studentkonferens kl 13–15)
 • 14 april (Långfredag)
 • 17 april (Annandag påsk)
 • 30 april (Valborg)
 • 1 maj (arbetarrörelsens dag)
 • 25 maj (Kristi himmelsfärds dag)
 • 26 maj (klämdag)

Terminstider 2017/2018

Höstterminen 2017: 28 augusti till 13 januari (veckorna 35–02).

 • Period 1                28 augusti–29 oktober (veckorna 35–43).
 • Period 2                30 oktober–13 januari (veckorna 44–02).

Schemafritt 27-29 december

Vårterminen 2018: 15 januari till 1 juni (veckorna 03–22).

 • Period 3                15 januari–18 mars (veckorna 03–11).
 • Period 4                19 mars–1 juni (veckorna 12–22).

Schemafritt Långfredag 30/3, Annandag påsk 2/4, Valborg 30/4, Första maj 1/5, Kristi himmelsfärd 10/5, Klämdag 11/5

Omtentamen

Om du har misslyckats på ett prov har du rätt att skriva provet igen (med nya frågor). Du har flera möjligheter att tentera ett prov. Har du godkänts, får du dock inte delta igen i syfte att höja betyget (undantaget civilingenjörsprogrammen).

Omtentamen för kandidatprogrammen, samt masterprogrammen i biologi och tillämpad biologi

 • För kurser som ges Hösttermin:
  • För kurser som ges Period 1: 4–5 januari 2017
  • För kurser som ges Period 2: 18, 19 22 april 2017
 • För kurser som ges Vårtermin:
  • För kurser som ges Period 3: 7–8 juni 2017
  • För kurser som ges Period 4: 4–5 januari 2017
 • För alla kurser: 14–19 augusti 2017

Omtentamen för Civilingenjörsprogrammet, samt masterprogrammen i molekylär bioteknik och bioinformatik

 • För kurser som ges Hösttermin:
  • För kurser som ges Period 1: 2–5 januari 2017
  • För kurser som ges Period 2: 18–22 april 2017
 • För kurser som ges Vårtermin:
  • För kurser som ges Period 3: 7–13 juni 2017
  • För kurser som ges Period 4: 2–5 januari 2017
 • För alla kurser: 14–26 augusti 2017

Mer information om tentamen, exempelvis tentamenslokaler, finns på UU:s studentsidor

Om du vill delta i en omtenta måste du anmäla detta i Studentportalen. Anmälan ska göras ungefär två veckor innan tentamenstillfället, exakta datum för sista anmälningsdagar finns på Studentportalen. Frågor om omtentamen kan skickas till info@ibg.uu.se.

För några kurser, framförallt sommarkurserna, ska du kontakta ansvarig lärare för omtenta. Utöver omtentatillfällena kan du naturligtvis göra ett nytt försök vid kursens nästa ordinarie tentatillfälle. Anmälan sker då i Studentportalen där ordinarie tentatillfällen visas.

Om du har underkänts tre gånger på ett visst prov, har du rätt att begära att en annan lärare ska examinera dig. Om du önskar detta ska du ta kontakt med IBG:s studierektor för att diskutera en lämplig lösning.