2018-12-05

Exjobb på miljökonsultbolaget Calluna AB

Calluna AB är verksamt inom miljökonsultområdet och har kontor i Stockholm, Göteborg, Linköping, Malmö, Gävle och Lidköping. De söker nu studenter, t.ex. ekologer, limnologer, miljötoxikologer och miljövetare, för exjobb (alt.andra former av projekt eller praktik) under 2019, inom områden som miljö och transportinfrastruktur, miljöeffekter och vattenfrågor, aktuella naturmiljöfrågor.

Exjobb/projekt/praktik, Calluna AB

Företag: Calluna AB
Platser: Kontor i orter enligt ovan
Start: Under 2019
Ansökan: Kontakta relevanta personer i förteckningen i pdf:en!