2018-10-04

EIT Health-kurs: Att möta hälsoutmaningar med medborgarmedverkan och interprofessionell samverkan - teori och praktik (5 HP)

Kursen vänder sig till dig som läst minst 4 terminer på ett program med relevans för individers hälsa och välmående. Kursen ges på kvällstid under våren 2019 med start i början av mars och avslutas med en aktivitet i maj eller september. Kursen går på kvartsfart, påverkar inte din ordinarie utbildning och ska ses som ett komplement för att spetsa din utbildningsprofil. Kursen ges huvudsakligen på svenska och är en del av Uppsala universitets arbete inom EIT Health. Mer detaljer finns i pdf:en!

Medborgarmedverkan och interprofessionell samverkan

Arrangör: EIT Health, UU
Plats: Uppsala
Tid: Mars - maj/september, 2019 (kvartstid, kvällstid)
Kursanmälan: Senast 15 oktober (via länk i pdf:en)