2018-09-27

Research internship /// forskningspraktik, SLU-Aqua

Have you studied at least one year of biology? Do you have an interest in invasion biology and/or aquatic ecology? If the answer is yes, read on in the pdf! /// Har du läst minst ett år på en biologiutbildning? Är du intresserad av invasionsbiologi och/eller akvatisk ekologi? Då kan det här vara något för dig!

Is round goby (svartmunnad smörbult) a threat to salmon reproductive success? (även på svenska i pdf:en!)

Department: Aquatic Resources / Akvatiska resurser, SLU
Place: SLU Fisheries Research Station /  SLU:s fiskeriförsöksstation , Älvkarleby
Time: Beginning of October -  first half of November, 2018
Application: Apply pronto (!) via mail contacts inside the pdf!