2018-10-30

Examensarbete / praktik på Rudbecklab, VT 2019

Planerar du att göra exjobb eller forskningspraktik i vår? Är du dessutom intresserad av cancerforskning: målsökande terapier och diagnostik, antikroppar och receptorer, "molecular imaging", DNA-skador och reparation?... Här får du en fin möjlighet att uppfylla bägge aspekterna inom ett projekt på Rudbecklaboratoriet! Lämplig bakgrund för dig som söker är t.ex. studier i molekylär bioteknik.

Medicinsk strålningsvetenskap

Institution: Institutionen för Immunologi, Genetik och Patologi (IGP), UU
Plats: Rudbecklab., Uppsala
Start: Våren 2019
Ansökan: Kontakta handledaren