2018-09-13

Praktikant markägaranalys, Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Uppsala söker en praktikant som kan hjälpa till med arbetet med hotade arter på naturmiljöenheten under hösten 2018. Du kommer i första hand att arbeta med en markägaranalys. Avsikten är att ta fram de markägare som har de högsta naturvärdena på sina marker. Eftersom länsstyrelsen arbetar med åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) så är utgångspunkten i första hand arter med nationella åtgärdsprogram. Du kommer att ingå i ÅGP-gruppen på enheten för vilt och hotade arter. Analysen kommer att göras under hösten 2018 i nära samarbete med medarbetarna i gruppen. Läs vidare i pdf:en!

Praktik för markägaranalys, Länsstyrelsen i Uppsala län

Arbetsplats: Länsstyrelsen i Uppsala län
Plats: Uppsala län
Start: Hösten 2018
Ansökan: Intresseanmälan lämnas via maillänk i pdf:en, med deadline 30 september!