2018-09-07

Projekt/praktik på Akademiska barnsjukhuset

Vill du vara med och bidra till ökade kunskaper om betydelsen av fysisk aktivitet och energiomsättning/energibalans för hälsostatus hos barn, ungdomar och vuxna? I förlängningen kan detta ge bättre individanpassade rekommendationer kring fysisk aktivitet och kost. Här ges möjligheter till forskningspraktik eller projektarbete på kandidat eller masternivå.

Energimetaboliska forskningslaboratoriet

Institution: Folkhälso- och vårdvetenskap, UU
Plats: Energimetaboliska forskningslaboratoriet, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala
Start: Enligt överenskommelse
Ansökan: Kontakta handledare/PI!