Institutionen för biologisk grundutbildning

2018-07-09

Ändrade ansökningstider för stipendier, ht 2018

Stipendiekansliet vill informera om att höstterminens ansökningsperiod ligger tidigare än vanligt i år på grund av införande av nya Ladok. Läs vidare i pdf:en!

Stipendieansökningar ht 2018 (för stip. vt 2019)

Enhet: Enheten för studie- och karriärvägledning, UU
Plats: Uppsala
Start: vt 2019
Ansökan: Se pdf:en!