Institutionen för biologisk grundutbildning

2018-06-18

Naturvårdsverket söker biolog/ekolog för kortare uppdrag

Naturvårdsverket söker en nyutexaminerad student, alt. doktorand inom biologi/ekologi för ett tidsbegränsat uppdrag på 4-5 månader under 2018. Uppdragets huvuduppgift är att bidra i Naturvårdsverkets prövning av nematoder, insekter och spindeldjur som används som biologiska bekämpningsmedel.

Prövning biologisk bekämpning

Arbetsgivare: Naturvårdsverket
Plats: Östersund eller Stockholm
Start: Inom kort
Ansökan: Via mailkontakt i pdf:en