Institutionen för biologisk grundutbildning

2018-06-01

Två tjänster på nystartat biotek-företag

EDS, Exosome Diagnostic Systems AB, söker två energiska och kreativa medarbetare för nydanande och "krävande pionjärarbete med exceptionella möjligheter för alla som involveras tidigt". Projektanställningarna löper på ett år, med möjlighet till förlängning. Företagets inriktning är i första hand mot cancer, med målsättningen att utveckla integrerad isolering och analys av exoxomer i en helt automatisk plattform, som omfattar reagens, testteknologi, analysprocess, instrument och programvara.

EDS 1, Cellbiolog – isolering exosomer

EDS 2, Bioteknolog – utveckling analysprocesser

Företag: EDS, Exosome Diagnostic Systems AB
Plats: Klövern företagspark, Uppsala (Huvudkontor: Åkersberga)
Start: Hösten 2018
Ansökan: Deadline 1 juli, 2018