Institutionen för biologisk grundutbildning

2018-05-29

Spännande fältarbete på företaget AquaBiota

Hör av dig "pronto" till AquaBiota om du vill fältarbeta längs svenska Östersjökusten nu i sommar och en bit in på hösten! Beroende på omfattningen av projektbeställningarna till företaget så kan ev. mer än en tjänst tillsättas.

Fältarbete längs Östersjökusten, AquaBiota

Företag: AquaBiota
Plats: Fältabete längs Östersjökusten
Start: Juni 2018
Ansökan: Hör av dig snarast möjligt!