Institutionen för biologisk grundutbildning

2018-05-29

Projekt/exjobb Tierps kommun

Tierps kommun söker en student intresserad av att inventera en allé med avseende på vedlevande skalbaggar. Kan utformas på sätt lämpligt för ett fördjupningsprojekt eller ev. även som ett examensarbete. Ta en kontakt för att få mer detaljer!

Vedlevande skalbaggar

Arbetsplats: Tierps kommun
Plats: Tierp
Start: A.s.a.p./efter överenskommelse
Ansökan: Frågor och ansökan via mail till naturvårdshandläggaren