Institutionen för biologisk grundutbildning

2018-05-08

Examensarbete på Gyros Protein Technologies AB

Gyros söker en exjobbstudent till hösten 2018, t.ex. från Molekylär bioteknik vilket anses ge en lämplig studiebakgrund för detta projekt. Projektet omfattar analyser och optimeringar av immunreaktioner efter behandling av terapeutiska antikroppar, med användning av Gyros innovativa, miniatyriserade immunoassaysystem.

Exjobb på Gyros

Företag: Gyros Protein Technologies AB
Plats: Uppsala Science Park
Start: September 2018
Ansökan: Kontakta mailkontakten i pdf:en snarast!