Institutionen för biologisk grundutbildning

Att lägga till kurser i examen

Som programstudent inom civilingenjörsprogrammet har du möjlighet att läsa kurser utanför programmet och få dessa individuellt införda i din examen. Detta ger dig möjlighet att specialdesigna din utbildning, men ändå få ut en civilingenjörsexamen. Tänk dock på att du måste uppfylla examenskraven.

För alla kurser som du läst utanför den ordinarie studieplanen måste du ansöka om införande för att kunna inkludera dem i examen. Ansökningarna hanteras individuellt där en bedömning görs på hur mycket av kursens innehåll som är relevant för din civilingenjörsexamen och hur mycket den överlappar med kurser du läst inom utbildningen. Detta kan exempelvis innebära att högskolepoängen du fått från en godkänd kurs bara får räknas med till 50% eller 75% inom din examen.

Du hittar mer information på TekNats Studieinformation. Lämna blanketten till studievägledaren eller programansvarig. Det är sedan programansvarig som beslutar om införanden. Du får ett besked om hur många högskolepoäng du får räkna med inom examen.

Ingenjörskurser från andra program

Kurser från andra ingenjörsprogram går att läsa om behörighetskraven uppfylls. Är dessa relevanta, och teknikklassade, kan de ofta införas utan poängnedräkning. Du kan höra dig för på de institutioner som ger kurser i det ämne du är intresserad av. Studievägledaren kan också hjälpa dig att hitta lämpliga kurser. IT-institutionen har gjort en sammanställning på informatikkurser lämpliga för X-studenter från 2013.

Övriga kurser

Vissa andra kurser kan även gå att införa i din examen. Till exempel kan det vara relevant med ett inslag med språk eller företagsekonomi inom en civilingenjörsexamen. Är kursens ämne långt ifrån ingenjörens yrkesroll kommer den inte att kunna räknas in i examen. Kontakta studievägledaren och/eller programansvarig om du är osäker på relevansen för en kurs du planerar läsa.

Om du är intresserad av att få ett förhandsbesked om införande av en specifik kurs kontaktar du programansvarig.