Civilingenjörsexamen

Det femåriga Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik leder fram till två typer av examen. Efter tre avklarade år kan du ta ut en kandidatexamen med huvudområdet Teknik. De formella kraven för kandidatexamen och andra generella examina hittar du på UU:s centrala utbildningssidor: http://www.uu.se/student/examen/utbildningsnivaer_examina/.

Efter fem års studier kan du ta ut en civilingenjörsexamen. Här hittar du information om hur du planerar för din examen.

Planera – examenskrav

Det är examenskraven som styr vad man måste och får ha med i examen. Det finns generella krav som gäller alla civilingenjörer, och krav som är specifika för X-programmet. Båda dessa måste vara uppfyllda innan du ansöker om examen.

De formella examenskriterierna för civilingenjörsexamen (ur Utbildningsplanen 2013/2014):

För civilingenjörsexamen 300 högskolepoäng från Uppsala universitet krävs:

  • godkända kurser omfattande 300 hp varav minst 90 hp på avancerad nivå (inklusive examensarbete)
  • minst 150 hp inom huvudområdet teknik, varav minst 60 hp på avancerad nivå (inklusive examensarbete)
  • alla obligatoriska kurser inom programmet (anges med fet stil i studieplanen)
  • 30 hp examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet teknik

Specifika krav för X-programmet:

Utöver de obligatoriska kurserna i årskurs fyra och fem krävs minst 30 hp av övriga kurser i studieplanen för respektive inriktning. I detta krav får högst 15 hp av kurserna Forskningspraktik inräknas.

För studenter som läser Entreprenörskolan utgår kravet på minst 30 hp av övriga kurser i årskurs fyra och fem.

Inom programmet utfärdas två olika civilingenjörsexamina. För civilingenjörsexamen i bioinformatik krävs obligatoriska kurser inom inriktningen bioinformatik och 1MB931 Examensarbete i bioinformatik. För civilingenjörsexamen i molekylär bioteknik krävs obligatoriska kurser inom inriktningen molekylär bioteknik och 1MB930 Examensarbete i molekylär bioteknik. Examensarbete 1MB930 får ej tillgodoräknas som Examensarbete 1MB931 och vice versa.

För båda examina gäller att Forskningspraktikkurser om högst 30 hp får räknas inom i examenskravet.

Vad ska ingå i examen?

En civilingenjörsexamen omfattar alltid 300 hp. Ungefär 240 hp av dessa är förutbestämt vad man ska läsa. 30 hp får man välja inom programmet, och på resterande 30 hp finns det möjlighet att införa helt fristående kurser i examen.

De 300 hp som examen totalt omfattar kan man se som fördelat på detta sätt:

Obligatoriska kurser åk 1-3 180 hp
Obligatoriska kurser HT åk 4 30 hp
Examensarbete 30 hp
Övriga kurser i studieplanen för respektive inriktning (valbara kurser inom programmet) 30 hp (av dess får max 15 hp utgöras av forskningspraktik)
Övrigt 30 hp (ytterligare 15 hp av dessa kan utgöras av forskningspraktik, totalt 30 hp inom programme

De obligatoriska kurserna tar upp 240 hp totalt. 30 hp till får du välja bland programmets valbara kurser och tillvalskurser i studieplanen.

Efter det finns totalt 30 hp kvar inom examen som du, under vissa förutsättningar, kan fylla med andra studier genom införande. Detta kan till exempel vara fristående kurser du läst i Sverige eller utomlands.

Läs mer om införande av kurser »

Tillgodoräknande

Om du redan läst kurser som motsvarar en obligatorisk kurs du inte tagit kan du ansöka om tillgodoräknande. Det innebär att du får använda en kurs du redan läst för att uppfylla kravet på att ha klarat en specifik obligatorisk kurs. Har du till exempel läst en kurs i mikrobiologi innan du började på utbildningen kan du ansöka om att tillgodoräkna den som den obligatoriska kursen i mikrobiologi.

Det kommer att göras en bedömning om kursens innehåll och nivå motsvarar kursen på programmet i tillräckligt väl. Du kan grunda tillgodoräknanden på både svenska och utländska kurser.

Ytterligare information om förfarandet och blanketter hittar du på UU:s sidor 

Hur nära examen är jag?

Det kan vara bra att inför årskurs 4 och 5 sätta sig ner och skissa upp sin tänkta studiegång och räkna på antalet hp. Det man behöver känna till om kurserna är deras nivå/djup samt huvudområde. Denna information finns alltid i kursens kursplan. För X-kurser finns det också i studieplanen.

Som framgår av examenskraven ovan finns flera olika ”kategorier” av hp att förhålla sig till. Att räkna i tabellform är ett lätt sätt att summera ihop antalet hp inom varje kategori, exempel här:

Kurser Hp totalt Hp inom Teknik Hp på avancerad nivå Hp på avancerad nivå inom teknik
Åk 1-3 180 115 0 0
Ht åk 4 Mol. bioteknik 30 30 20 20
Syntetisk biologi 10 10 10 10
Proteinbioteknologi 10 10 10 10
Forskningspraktik 15 15 15 15
Införda kurser 10 0 0 0
Öppen fördjupningskurs 10 0 10 0
(Exjobb) 30 30 30 30
Summa: 295 210 95 85
Ska ha: 300 150 90 60

Hur ansöker jag om examen?

När du uppfyller examenskraven ansöker du om examen. På UU:s studentsidor finns mer information om hur det går till.

Examenshögtid

Examenshögtiden där diplom under högtidliga former utdelas i universitetsaulan brukar vara på hösten, en ceremoni för masterstudenter anordnas också i maj. Det är fakulteten tillsammans med UTN som ordnar denna festlighet. Anmäl dig på UTN:s hemsida när det blir dags.

Alumni

Glöm inte att ansluta dig till universitetets bästa alumnförening; AlumniX. Detta gör du via Uppsala universitets alumnnätverk. Alumnföreningar är ett bra sätt att få ett stort och värdefullt kontaktnät när du ska starta karriär. Dessutom är vi måna om att hålla kontakten med dig för vårt kontinuerliga kvalitetsarbete. Du kan lära oss mycket och tipsa om hur vi kan bli bättre!

Lycka till med din examen och i din fortsatta karriär!

För mer information kontakta:

Jan Andersson
Programansvarig
Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik
Telefon: 070-1679598
e-post: jan.andersson@icm.uu.se

Civilingenjörsexamen före 2007

Enligt den gamla högskoleförordningen (för dig som började före 1/7 2007) så måste din civilingenjörsexamen innehålla följande:

  • Minst 180 p (270 hp). Av dessa måste minst 80 p (120 hp) vara i huvudämnet teknik.
  • Minst 40 p (60 hp) C/D-kurser i din examen. Detta inkluderar EJ examensarbetet.
  • Minst 15 p (22.5 hp) av de valbara kurserna som erbjuds på programmet i årskurs 4 (gällande forskningspraktik så får maximalt 12 p (18 hp) användas i examen)