Institutionen för biologisk grundutbildning

Kontaktpersoner för skolbesök, hemortsambassadörer m.m.

Här nedan finner ni våra duktiga studentamanuenser som tar emot skolor på besök, samordnar hemortsambassadörer som åker hem och besöker sina gymnasieskolor och organiserar besök för elever som vill prova på "Student för en dag"

Maria Berg

Amanuens vid Institutionen för biologisk grundutbildning

E-post: maria.berg@ibg.uu.se

Tel. 070-212 7445

Jag läser mitt första andra år på masterprogrammet i biologi! Jag ansvarar för kommunikationen mellan amanuenserna och kursen yrkeslivsanknytning - generiska kompetenser i biologi.

Cecilia Böhme

Cecilia Böhme

Amanuens vid Institutionen för biologisk grundutbildning.

E-mail: cecilia.bohme@ibg.uu.se

Tel. 070-50 94 725

Jag läser mitt första år på masterprogrammet i ekologi och naturvård. Jag ansvarar för Student för en dag.

Felicia Mejàre

Amanuens vid Institutionen för biologisk grundutbildning

E-mail:

Tel. 0702-77 36 88

Cajsa Roos

Amanuens vid Institutionen för biologisk grundutbildning.

E-mail:

Tel.