Institutionen för biologisk grundutbildning

Vem gör vad på IBG

Adressändringar studenter: Lisa Chytraeus / Ylva Adolfsson
Arkivärenden: info@ibg.uu.se
Behörighetsfrågor: Katariina Kiviniemi Birgersson
Fältbibliotek för kurser:
 
Ronny Alexandersson / Katariina Kiviniemi Birgersson / Elisabeth Långström
Bussar & bilar: Afsaneh Ahmadzadeh
Betygskriterier: Katariina Kiviniemi Birgersson  
Bibliografisk projekt i biologi  (1BG369/1BG370): Katariina Kiviniemi Birgersson (Engelska) / Eva Damm (Svenska)
Bibliografisk projekt X-programmet: Fredrik Sundström
Borttappade saker BMC: Ylva Adolfsson / BMC-receptionen, B7:1
Borttappade saker EBC: Lisa Chytraeus  
Datorfrågor - IBG:s studentdatorer EBC: Sven-Olof Carlsson, Tobias Jakobsson
Datorfrågor - IBG:s studentdatorer BMC: Sven-Olof Carlsson, Tobias Jakobsson
Datorfrågor - Lärosalar: Clevesalen, sal 2 och sal 3: Stefan Ås     
Datorfrågor - Lärosalar: Ekman, Fries, Zootissalen, Lindahl, sal 4–6: Stefan Ås
Datorfrågor - Lärosalar BMC: BMC-receptionen, B7:1
DiaNa kommunikationsstöd: Katarina Andreasen / Lena Henriksson
Dispenser: Studievägledare för respektive program
Disciplinärenden misstanke om fusk och plagiat: Katariina Kiviniemi Birgersson
eValuering: Tobias Jakobsson / Elisabeth Långström  
Examinatorer: Margareta Krabbe 
Forskningspraktik i biologi & tillämpad bioteknik (1BG363-1BG365): Katariina Kiviniemi Birgersson (Engelska) / Eva Damm (Svenska)
Forskningspraktik molekylär bioteknik & bioinformatik: Fredrik Sundström
Fältutrustning: Afsaneh Ahmadzadeh 
Grafisk rådgivning: Elisabeth Långström  
Jämställdhetsfrågor: Robert Malmgren
Klubbans fältstation: Mikael Thollesson
Kopiering av kompendier: Mats Omarin
Kurslitteratur: Katariina Kiviniemi Birgersson
Kursombudsmöten: Elisabeth Långström
Kursutbud: Katariina Kiviniemi Birgersson
Kursvärderingar: Katariina Kiviniemi Birgersson
Laboratorier, skötsel, utrustning, material (BMC): Maria Wilén 
Laboratorier, skötsel, utrustning, material (EBC): Lilian Forsberg 
Labrockar (BMC): Maria Wilén  
Labrockar (EBC): Lilian Forsberg (arbetsrum i labkorridoren)
Laboratoriedisk: Onta Wanderoy
Linux: Tobias Jakobsson, Sven-Olof Carlsson
Lokalbokning: Lilian ForsbergYlva Adolfsson, BMC bokning
Lärarprogrammet, frågor: Ronny Alexandersson
Lärosalar Cleve, Sal 2, Sal 3 – utrustning: Johan Fransson
Lärosalar Ekman, Fries, Zootis- och Lindahlsalen, lärosal 4–6: Johan Fransson
MFS: Ronny Alexandersson
Mikroskop & luppar: Afsaneh Ahmadzadeh
Passerkort för studenter: EBC-intendenturen / BMC-receptionen, B7:1, kl 8-16.30 / Ångströmlaboratoriet Nyckelhantering
Prefekt Henning Blom
Prefekt, ställföreträdande Staffan Svärd
Postrar, utskrift anställda biologiska sektionen: Onta Wanderoy
Projektarbete i biologi & tillämpad bioteknik  (1BG366-1BG368): Katariina Kiviniemi Birgersson (Engelska) / (Svenska)
Projektarbete i molekylär bioteknik & bioinformatik: Fredrik Sundström
Projektorer, utlåning samt sal: Afsaneh Ahmadzadeh
Resultatintyg och registreringsintyg: Ylva Adolfsson / Lisa Chytraeus  
Studierektor: Katariina Kiviniemi Birgersson
Studieuppehåll/avbrott: Respektive programs studievägledare
Studievägledning: Se sidan om studievägledning
Studentportalkonton: Elisabeth Långström / Lisa Chytraeus / Ylva Adolfsson
Tentamensbokning: Centralt genom lokalbokningen
Tentautlämning - BMC: Ylva Adolfsson
Tentautlämning - EBC: IBG (tisdagar och fredagar, 12.15–13.15)
Trycksaker kurser och program: Elisabeth Långström  
Uppdokärenden: Lisa Chytraeus / Ylva Adolfsson
Utlandsstudier: Eva Damm  
Webbsidor IBG: Elisabeth Långström     
Yrkespraktik: Elisabeth Långström